Succesvolle afsluiting 2020 voor Coöperatie Bommelerwaar met nieuwe verduurzamingsprojecten


<p>Start van het zonnedakproject bij De Bogerd met openingswoord door wethouder Duurzaamheid, Erik van Hoften. Foto: Cooperatie Bommelerwaar. </p>

Start van het zonnedakproject bij De Bogerd met openingswoord door wethouder Duurzaamheid, Erik van Hoften. Foto: Cooperatie Bommelerwaar.

(Foto: )

Succesvolle afsluiting 2020 voor Coöperatie Bommelerwaar met nieuwe verduurzamingsprojecten

Op de daken van basisschool De Bogerd in Rossum en de bedrijfsschuren van een agrarisch bedrijf in Hedel worden in totaal 553 zonnepanelen geplaatst. Nog voor het einde van 2020 gaan deze twee nieuwe zonnedaken écht groene stroom produceren voor zo’n 50 huishoudens in de omgeving.

BOMMELERWAARD - Op De Bogerd wordt de realisatie van het zonnedak aangegrepen om in het nieuwe jaar in samenwerking met Coöperatie Bommelerwaar een project te starten over schone energie. Directeur Eefke van Schaijk: “Het overschakelen naar schone energie is belangrijk om ook in de toekomst de aarde leefbaar te houden. De leerlingen van OBS de Bogerd zijn die toekomst. Het is daarom niet meer dan logisch om op school te beginnen met die noodzakelijke verandering; we pakken door samen met Coöperatie Bommelerwaar.”

Drie collectieve zonneprojecten in de Bommelerwaard 

Met deze twee nieuwe zonnedaken staat de teller op drie collectieve zonnedakprojecten in de Bommelerwaard. Eerder realiseerde Bommelerwaar al een zonnedakproject op de gemeentewerf in Gameren. Dit betekent weer een flinke stap voorwaarts voor de doelstelling van de Coöperatie om de overstap naar schone energie voor iedereen bereikbaar te maken.

Vanaf eind 2020 nemen circa 75 huishoudens lokaal opgewekte Bommelerwaar-Stroom af. Er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar om deel te nemen aan de huidige projecten. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Bommelerwaar. Inmiddels is Coöperatie Bommelerwaar al weer druk bezig met de voorbereiding van meer zonnedakprojecten. Bestuurslid Ellen Holleman: “We zijn enorm trots op dit resultaat. Het is niet niks om met uitsluitend vrijwilligers deze projecten voor elkaar te krijgen. En het motiveert ons om door te gaan, om de energietransitie te versnellen en bij te dragen aan het verduurzamen van ons kostbare leefgebied.

Ons ledenaantal is gegroeid van nul naar meer dan 200, we zijn gesprekspartners van de beide gemeentes in de Bommelerwaard en steeds meer inwoners kennen onze naam. Onze collectieve energieprojecten zijn een belangrijk onderdeel, maar we kijken veel breder dan dat, want we zijn een gebiedscoöperatie. Dat betekent dat eventuele opbrengsten van projecten gebruikt zullen worden voor nieuwe initiatieven die met verduurzaming te maken hebben. Welke dat zijn, daar beslissen onze leden over.”

2021: nieuwe opzet projecten door gewijzigde postcoderoosregeling

De huidige projecten zijn tot stand gekomen onder de zogenaamde postcoderoosregeling. Dat is een fiscale regeling die in het leven is geroepen door de overheid om de energietransitie te ondersteunen. Deelnemers aan een collectief energieproject ontvangen voordelige groene stroom en worden mede-eigenaar van het energieproject.

Vanaf 2021 verandert deze regeling. De nieuwe projecten van de coöperatie zullen onder die nieuwe regeling vallen. Daarvoor ontwikkelt Bommelerwaar een nieuwe opzet: Bommelerwaar-Stroom 2.0. Om nieuwe duurzame energieprojecten te laten slagen, zijn er onder de nieuwe regeling nieuwe leden nodig. Komend jaar start hiervoor een nieuwe campagne. Wil je nu al meedenken en meebeslissen hierover, dan ben je van harte welkom om lid te worden. Aanmelden kan via de website www.bommelerwaar.nl.

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen krijgt go van gemeenteraad

Na een jaar hard werken door ons windteam viel eind november een aantal belangrijke besluiten over de voortgang van ons kleinschalig Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. De provincie Gelderland verleende de natuurvergunning, het Waterschap Rivierenland de watervergunning, de Omgevingsdienst het huisnummerbesluit en last but not least kregen we, na een positief besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning van de gemeente Maasdriel.

Inwoners uit de omgeving (Hoenzadriel, Hedel, Ammerzoden, Maaspoort) en de Natuurwacht Bommelerwaard zijn dit jaar nauw betrokken bij het Burgerwindpark door middel van de klankbordgroep. De participatie is op hoofdlijnen uitgewerkt en zal komend jaar verder invulling krijgen. Volgens planning zullen de drie windmolens vanaf 2023 circa 10.000 huishoudens in de Bommelerwaard van duurzame stroom voorzien. Het Burgerwindpark levert daarmee een serieuze bijdrage aan de nationale, provinciale en regionale doelen op het gebied van de duurzame energietransitie.

Coöperatie Bommelerwaar is voor 50% aandeelhouder van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, waarmee via het lidmaatschap van de coöperatie de zeggenschap over het windpark lokaal is verankerd. Bestuurslid Jan Voskamp: “Als gebiedscoöperatie is het onze missie om samen te leven en werken in een duurzame en schone omgeving. Daarom vinden wij de transitie naar schone energievormen heel belangrijk. En we willen dat de opbrengsten van die energietransitie zo veel mogelijk ten goede komen aan het gebied en de inwoners.

Het windparkproject zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren. We kunnen begrijpen dat niet iedereen even enthousiast is over de komst van windturbines, maar uiteindelijk is het een belangrijke stap op weg naar een schonere wereld, waar iedereen van profiteert. Met onze participatieve aanpak proberen we de direct omwonenden zo goed mogelijk betrekken bij onze plannen. En we zorgen ervoor dat een deel van de opbrengst van het project ook echt terugvloeit naar de omgeving.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden