Logo detorenbommelerwaard.nl


<p>Vele eilandbewoners kwamen op afstand Jan feliciteren, wat hij zeer op prijs stelde.&nbsp;</p>

Vele eilandbewoners kwamen op afstand Jan feliciteren, wat hij zeer op prijs stelde. 

(Foto: Dirk Brugmans. )

Jan Opschoor is Hèmerse held 2020

Jan Opschoor van Nederhemert-Zuid is woensdagmiddag 30 december door Dorpsraad Nederhemert verkozen tot Hèmerse Held 2020 vanwege zijn inspanningen voor de Eilandse gemeenschap in de afgelopen jaren. 

NEDERHEMERT - Met de richtlijnen van het RIVM in acht nemend werd de oorkonde aan Jan uitgereikt door de voorzitter van de dorpsraad Nederhemert, René van de Werken. Jan was door vele inwoners van Nederhemert- Zuid ingediend bij de Dorpsraad om hem te verkiezen tot Hemertse Held. 

Jan is onder meer al acht jaar lang de motor achter de jaarlijkse kerstviering voor (oud-)inwoners van het Eiland Nederhemert en hun genodigden. Ieder jaar weer neemt hij als dirigent het initiatief om een koor te vormen van vijf tot tien zangers en zangeressen. Hoewel hun zangniveau erg uiteenloopt, slaagt hij er ieder jaar weer in om - na vier repetities vooraf - tijdens de uitvoering op kerstavond een stijgende lijn te laten zien. 

Ook bij andere festiviteiten is hij vaak initiatiefnemer en/of organisator, zoekt hij muziek uit, schrijft teksten, enzovoorts. Meteen al bij de eerste coronagolf bood hij de Eilandbewoners een boodschappenservice aan.

Meer berichten