<p>Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en de Stichting Veiliger Zaltbommel vragen om uitgebreid en onafhankelijk onderzoek.</p>

Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en de Stichting Veiliger Zaltbommel vragen om uitgebreid en onafhankelijk onderzoek.

Comité wil uitgebreid onderzoek naar uitbreiding Sachem

Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en de Stichting Veiliger Zaltbommel hebben de provincie gevraagd om eerst onderzoek te doen voordat men een vergunning verleent voor uitbreiding van de chemische fabriek Sachem. Een onafhankelijk onderzoek, op initiatief van het comité, naar de uitbreidingsplannen van Sachem levert alarmerende conclusies op, volgens het comité.

Zaltbommel - “Tientallen burgers hebben vorig jaar geld ingezameld voor een onafhankelijk onderzoek door het gespecialiseerde bureau ToxicoWatch. Het bureau heeft inmiddels een deel van de rapporten onderzocht waarmee de chemische fabriek Sachem een nieuwe vergunningaanvraag voor haar productie-uitbreiding heeft laten onderbouwen. Er is veel mis met die onderbouwing, blijkt uit de onderzoeksresultaten”, aldus het comité en de stichting.

Ook zeggen ze dat verschillende zaken, volgens ToxicoWatch, niet of verkeerd vermeld worden in de vergunningaanvraag, waardoor de uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen niet aan het licht komt. “Hoewel er bij Sachem extreem giftige dioxines gevormd en geëmitteerd kunnen worden, wordt dioxinevorming bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. In de risicoanalyse stelt Sachem zowel de giftigheid als de brandbaarheid van drie zeer zorgwekkende stoffen op nul, terwijl ze alle drie ontvlambaar zijn en twee ervan zelfs erg giftig.” Volgens ToxicoWatch zou in de vergunningaanvraag de verkeerde drempelwaarde voor de giftigheid van een stof gebruikt worden.

“Hoogleraar Genserik Reniers, gespecialiseerd in de veiligheid van gevaarlijke stoffen, heeft aan burgemeester Van Maaren geschreven dat in het rampbestrijdingsplan voor Sachem enkele zaken niet juist worden voorgesteld.” Anders dan beschreven, bestaat volgens Reniers bij de fabriek wel degelijk risico op een gaswolkexplosie, één van de zwaarst denkbare ongevalscenario’s. “Ook waarschuwt hij dat branden, explosies en toxische wolkvorming niet onmogelijk zijn bij de verwerking en opslag van epichloorhydrine, terwijl Sachem claimt dat de risico’s daarop verwaarloosbaar zijn.”

Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en Stichting Veiliger Zaltbommel dringen er bij de provincie op aan om uitgebreid, onafhankelijk, onderzoek te laten uitvoeren. “Productie-uitbreiding van één van de gevaarlijkste soort fabrieken in Nederland nabij woonwijken, zwembad en scholen vraagt om de grootst mogelijke voorzichtigheid.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden