<p>Het beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de provincie Gelderland.</p>

Het beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de provincie Gelderland.

(Foto: SLG)

Beplantingsproject Hellouw in het Groen

Wil je als inwoner van het buitengebied van Hellouw graag heggen, knotwilgen, elzenrijen, boomgaarden op uw perceel aanplanten? Doe dan mee aan het beplantingsproject Hellouw in het Groen. Tijdens een online bijeenkomst op dinsdag 13 april geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) uitleg over de bijzondere landschappen rond Hellouw en de bomen, struiken planten en dieren die hier van nature voorkomen.

Hellouw - De Dorpsbelangenvereniging Hellouw is vorig jaar in samenwerking met SLG gestart met het project Levend Landschap. Dit project is gericht op het opzetten van landschapsprojecten door en voor bewoners, die het eigen karakter van Hellouw versterken en de recreatiemogelijkheden voor bewoners vergroten. Eén van de projecten is het beplantingsproject Hellouw in het Groen, waarbij de Dorpsbelangenvereniging en SLG met dorpsbewoners aan de slag gaan met streekeigen beplanting om het landschap rond Hellouw te verfraaien.

Deelnemers aan het beplantingsproject krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf of perceel inheemse beplanting aan te planten. Door gebruik te maken van beplanting die hier van nature voorkomt in combinatie met goed ecologisch beheer profiteren diersoorten van het buitengebied hiervan, zoals steenuil, kneu, zwartkop, haas, egel, bijen, hommels en dagvlinders. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Online bijeenkomst

Tijdens de online bijeenkomst op 13 april vertelt SLG over hoe de bijzondere landschappen rond Hellouw zijn ontstaan en welke landschapselementen hier van oorsprong voorkwamen, hoe ze verdwenen uit het landschap en op welke manier ze weer terug kunnen komen in het landschap. Tevens krijgen de deelnemers uitleg over wat ze zelf kunnen doen om hun erf aantrekkelijker te maken en welke ondersteuning ze hierbij kunnen krijgen vanuit het project. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Wil je meer informatie of aanmelden? Kijk dan op landschapsbeheergelderland.nl/hellouw-in-het-groen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden