<p>Zandstraat, met rechts de &#39;binnengracht&#39;.</p>

Zandstraat, met rechts de 'binnengracht'.

(Foto: gemeente Zaltbommel)

Verbinding binnen- en buitengracht Stadswallen hersteld

De binnengracht bij de Gamersche Poort wordt aangepakt. De gemeente wil hiermee een belangrijk stuk van de historische binnengracht en de verbinding met de omgeving en doorstroming herstellen. Het werk duurt van half juni tot eind juli. “Een goed functionerende binnengracht is van grote invloed op het floreren van het hele park”, aldus wethouder Van Leeuwen.

Zaltbommel - De binnengracht is een essentieel onderdeel van de Stadswallen en het ecosysteem. Alleen is er op dit moment niet echt sprake van een ‘binnengracht’. Het water is namelijk in de loop van de vorige eeuw dichtgeslibd. Een deel van de gracht, de groenstrook achter het lage muurtje aan de Zandstraat, is in de jaren ‘50 van de vorige eeuw zelfs gedempt en gebruikt als stortplaats. Dit gedeelte wordt nu gesaneerd.

Werkzaamheden
Als eerste wordt het terrein afgezet. Er worden rijplaten gelegd en boombeschermers aangebracht. Daarna wordt het opschot dat in de gracht staat verwijderd (wilgen, populieren en elzen). Blom Ecologie begeleidt en adviseert de gemeente over hoe ze de aanwezige flora en fauna kunnen beschermen.

Daarna kan het gedeelte gesaneerd worden. Dat betekent dat er tot 2 á 3 meter vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd van de tijd dat de binnengracht als stortplaats is gebruikt. Omdat de gemeente wil zorgen dat de profielen van de gracht intact blijven tijdens het werk, is er archeologische begeleiding tijdens de sanering.

Daarna komt er een kleilaag van één meter in. Hiermee wordt de bodem van de gracht goed afgedicht en blijft het water in de gracht staan. De verbinding met het water wordt onder de kabels, leidingen en riolering van de binnenstad door gelegd. Daarna kan het water weer mooi doorstromen. De gemeente beperkt de sanering tot het deel waar het water doorheen stroomt. De eikenlaan op de wal blijft staan.

Zandstraat open
Het verkeer voor de Zandstraat heeft geen hinder van deze werkzaamheden. Het werkverkeer zal gebruikmaken van de toegang tot de Stadswallen vanaf de Steenweg. De wandelpaden naar de Stadswallen vanaf de Zandstraat kunnen door deze werkzaamheden tijdelijk niet worden gebruikt. Het gehele terrein van de sanering wordt afgesloten.

De komende jaren worden de stadswallen weer zoals stadsarchitect François de Virieu het ooit ontwierp. Het is een ambitieus project dat jaren in beslag neemt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden