Logo detorenbommelerwaard.nl


<p>Vrijwilligers van het IVN gaan op de worldcleanupday op pad om zwerfafval op te ruimen.</p>

Vrijwilligers van het IVN gaan op de worldcleanupday op pad om zwerfafval op te ruimen.

(Foto: Martine Sprangers)

240 afvalitems per 100 meter aan Waal

Per honderd meter rivieroever worden langs de Waal gemiddeld 240 stuks afval gevonden. Dat blijkt uit de meest recente metingen van Schone Rivieren. Voor heel Nederland ligt dit gemiddelde op 409 stuks. In totaal zijn op 63 plekken langs de Waal metingen uitgevoerd door honderdzesentwintig vrijwillige rivierafvalonderzoekers. Daarbij werden in totaal 15.110 stuks afval gevonden. De top vijf bestaat uit ondefinieerbare folies kleiner dan 50 cm, ondefinieerbare harde stukjes plastic en snoep-, snack- en chipsverpakkingen.

Regio - Van half februari tot half maart vonden vrijwilligers van Schone Rivieren op 512 onderzoeksgebieden langs rivieren in heel Nederland, waar zwerfvuil gemonitord wordt, ruim 210.000 stuks afval. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het voorjaar 2020. Dankzij de forse toename van het aantal vrijwilligers en zodoende ook het aantal onderzoekslocaties kon meer afval van de rivieroevers worden geregistreerd en opgeruimd. Per 100 meter rivieroever troffen de rivierafvalonderzoekers gemiddeld 409 afvalitems aan.

Van al het gevonden afval is 84 procent plastic. Opmerkelijk is dat er maar liefst zes soorten Single Use Plastics (SUP) in de top 15 staan. Schone Rivieren is dan ook groot voorstander van het verbod op diverse soorten wegwerpartikelen, zoals plastic bestek, dat vanaf 3 juli 2021 ingaat. “Een verbod is het krachtigste wapen in de strijd tegen plasticvervuiling. Wat niet geproduceerd wordt, kan immers ook nooit in het milieu terechtkomen. Maar we zijn er nog lang niet. De lijst verboden producten mag wat ons betreft stevig worden uitgebreid met alle plastics die relatief vaak voorkomen in het milieu, zoals vuurwerk met plastic en vispluis”, stelt Anne Stolk, woordvoerder Schone Rivieren.

Wegwerpbekers
Jaarlijks worden er in Nederland maar liefst drie miljard koffiebekers weggegooid. Dat zijn er meer dan honderd per persoon. Vrijwillige onderzoekers van Schone Rivieren vonden bij hun voorjaarsonderzoek langs de oevers zo’n 1.800 wegwerpbekers, gemiddeld ruim 3 per 100 meter. IVN Natuureducatie, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation, de organisaties achter Schone Rivieren, pleiten daarom voor een verbod op gratis bekers voor eenmalig gebruik. “Het moet én kan anders. Met een verplichte bijdrage op wegwerpbekers wordt hergebruik de norm”, stelt Stolk.

Grootste onderzoek
Het onderzoek van Schone Rivieren is het meest grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta. Met behulp van burgerwetenschap worden twee keer per jaar gegevens verzameld. Het wordt uitgevoerd op basis van de gestandaardiseerde OSPAR-methode. Dit is een internationaal erkende methode voor het onderzoeken van afval op stranden. Deze methode is aangepast zodat deze ook toepasbaar is voor rivieren. Het onderzoeksgebied, dat al bestond uit de Maas, Waal, IJssel, Nieuwe Waterweg, Dordtse Kil, Oude Maas, Hollands Diep en het Haringvliet is in 2020 verder uitgebreid.

Een onderzoeksgebied bestaat uit 100 meter rivieroever. Vanaf de waterlijn tot aan de aaneengesloten begroeiing wordt afval verzameld en genoteerd. Ook dragen de analyses bij aan de kennis over de verplaatsing en bronnen van afval in de Nederlandse riviersystemen.

Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Dat probleem begint dichterbij dan je denkt. Plastic afval dat hier in de Nederlandse rivieren belandt, stroomt naar de Noordzee. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten. Het doel? Plasticvrije rivieren in 2030.

Over Schone Rivieren
In 2019 kreeg Schone Rivieren een extra bijdrage van 1,95 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Hierdoor kon het Schone Rivieren project haar belangrijke onderzoek verder uitbreiden.

Meer berichten