Logo detorenbommelerwaard.nl


Deal voor duurzaamheid

Gemeente Zaltbommel heeft de ‘Deal voor Duurzaamheid’ met de land- en tuinbouwsector (exclusief glastuinbouw), vertegenwoordigd door LTO Noord, afgesloten. Hierin spreken de partijen af wat de gezamenlijke doelstellingen zijn en hoe zij deze stapsgewijs bereiken. 

Zaltbommel - De deal is een intentieoverkomst voor beide partijen dat zij samen inzetten op de verduurzaming van de land- en tuinbouwsector. Deze overeenkomst moet bijdragen aan een duurzaam Zaltbommel en is in eerste instantie vooral gericht op de energietransitie. Wethouder Posthouwer: “Met de ondertekening onderstrepen we dat we samen aan de lat staan. De landbouw neemt maar een klein deel voor zijn rekening als het gaat om het energieverbruik, maar kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Denk aan zonnepanelen op daken en (kleine) windturbines. Het doel is een land- en tuinbouwsector die op energie gebied CO2 neutraal is en haar eigen opwek realiseert: 4.000 ton CO2/jr reductie en daarmee in 2040 CO2 neutraal.” 

Partijen spraken af elkaar te betrekken bij het maken van keuzes en gebruik te maken van elkaars kennis. 

Met de glastuinbouwsector is in 2019 al een deal getekend.

Meer berichten