Logo detorenbommelerwaard.nl


<p>Vorige week zijn er vijftien nieuwe Taalvrijwilligers uit West Betuwe gestart.</p>

Vorige week zijn er vijftien nieuwe Taalvrijwilligers uit West Betuwe gestart.

Uitvoeringsplan met extra lettergreep

Het college in West Betuwe heeft onlangs het Uitvoeringsplan Lokale Aanpak Laaggeletterdheid en Doorontwikkeling Digi-Taalhuis goedgekeurd. Met dit plan pakt gemeente West Betuwe samen met ketenpartners laaggeletterdheid aan.

West Betuwe - In West Betuwe hebben ongeveer 4.500 inwoners ouder dan 16 jaar moeite met de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. En met werken op computers, laptops en smartphones. Zij zijn laaggeletterd. De gemeente West Betuwe vindt het belangrijk dat inwoners zelfredzaam zijn. Daarom wil de gemeente samen met ketenpartners inwoners bewustmaken van laaggeletterdheid, laaggeletterdheid voorkomen én lokale ondersteuning bieden.

Extra lettergreep
Het uitvoeringplan is een concrete aanvulling op regionale afspraken die de gemeente eerder maakte, zoals het Taalakkoord Rivierenland 2021 – 2024. En ook het Regionale plan ‘Meedoen met Taal’. Laagdrempelige lokale hulp is minstens zo belangrijk. En dat is volgens wethouder Rutger van Stappershoef de extra lettergreep bij de aanpak. “Uit onderzoek van Bibliotheek Rivierenland blijkt onder andere dat achttien procent van de jongeren laaggeletterd is. Dat vind ik zorgelijk. Juist omdat ook zij ouders worden. En mogelijk laaggeletterdheid doorgeven. Dat wil ik doorbreken. De komende jaren investeren we 20.000 euro per jaar in lees- en mediacoaches. Dan kunnen zij meer uren besteden. Op scholen, maar ook in de kernen. Dichtbij en op maat, als het aan mij ligt.”

De zorgelijke ontwikkeling bevestigt ook Welmoed Homan. Zij is Taalhuisdocent van het Digi-Taalhuis. Deze organisatie is in 2016 opgezet door de gemeente, Stichting Lezen en Schrijven, het ROC Rivor en de Bibliotheek Rivierenland. “We willen laaggeletterdheid herkennen op plaatsen waar het zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier bij de huisarts, fysiotherapeut of apotheek. We geven deze partijen voorlichting en handvatten hoe je laaggeletterdheid herkent. Daarna verwijzen ze makkelijk door naar ons. Daarnaast leiden we in het Digi-Taalhuis Taalvrijwilligers op. Zij helpen laaggeletterden met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Afgelopen donderdag zijn er vijftien nieuwe Taalvrijwilligers uit West Betuwe gestart.”

Maatwerk
Een belangrijk onderdeel uit de Uitvoeringsagenda is de lokale inzet. Van Stappershoef: “De inzet van inwoners om andere inwoners te helpen is een prachtige ontwikkeling. We kijken naar de mogelijkheden om dit per kern te organiseren. Noem het maatwerk. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van ontmoetingsplaatsen in dorpshuizen, lokale vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zoals taalambassadeurs.” Homan vult aan: “We geven ook begeleiding aan huis. Dat moet ook, want er is veel schaamte.”

Heb je vragen of ken je iemand die begeleiding kan gebruiken? Bel dan naar Welmoed Homan via 06- 486 440 38.

Meer berichten