Logo detorenbommelerwaard.nl


<p>Roberto Hoeppe reikt de eerste blauwe parkeerschijf uit aan wethouder Posthouwer.</p>

Roberto Hoeppe reikt de eerste blauwe parkeerschijf uit aan wethouder Posthouwer.

Blauwe parkeerschijven voor gratis parkeren

De vice-voorzitter van het Binnenstadsfonds, Roberto Hoeppe, reikte onlangs de eerste blauwe parkeerschijf uit aan wethouder Posthouwer, in het kader van het nieuwe parkeerbeleid. Ruim 12 jaar hebben ondernemers uit de binnenstad zich hard gemaakt voor de introductie van een blauwe zone.

Zaltbommel - In het nieuwe parkeerbeleid zijn de wensen van de bewoners en ondernemers van de binnenstad vertaald. Hiermee word de mogelijkheid van kort gratis parkeren, voor bijvoorbeeld een snelle boodschap of een kort bezoek, mogelijk gemaakt. In de blauwe zone kan nu een uur gratis geparkeerd worden met de blauwe parkeerschijf. Op de betaalde parkeerplaatsen kan voortaan onbeperkt geparkeerd worden. Eerst zat daar een maximum tijd aan verbonden.

De beste plek voor iedereen
Doel van het nieuwe parkeerbeleid is de beste plek voor iedereen door een betere verdeling van beschikbare plaatsen met een gastvrije blauwe zone. Op www.zaltbommel.nl/parkeerbeleid staan de nieuwe regels beschreven. Belangrijk is natuurlijk de vraag: Waar kun je gratis parkeren? Dat kan op de volgende plekken:

Zones
Zone blauw: Alle dagen 24 uur per dag gratis parkeren, maar let op: tussen 09.00 uur en 20.00 uur maximaal 1 uur met gebruik van de parkeerschijf. Vanaf 20.00 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur zonder parkeerschijf en zonder tijdsbeperking.

Zone grijs (parkeerterrein Beersteeg): Alle dagen 24 uur per dag gratis parkeren.

Zone oranje Assenkruis: Op zondag vanaf 00.00 uur tot 18.00 uur. Op maandag tot en met zaterdag vanaf 00.00 uur tot 9.00 uur

Zone oranje: Op zondag vanaf 00.00 uur tot 18.00 uur. Op maandag tot en met zaterdag vanaf 00.00 uur tot 09.00 uur

Zone groen: Op zondag. Op maandag tot en met zaterdag vóór 09.00 uur en ná 18.00 uur.

Zone lichtgroen (parkeerterrein Omhoeken): Alle dagen vanaf 00.00 uur tot 18.30 uur.

Meer berichten