Logo detorenbommelerwaard.nl


Deze foto is van vóór 1950 en is waarschijnlijk nog vóór de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Je ziet 'de rups' voor het oude gemeentehuis staan. In het Driels Museum zijn nu kermisfoto's te bezichtigen uit het jaar 1989. De toegang is gratis.
Deze foto is van vóór 1950 en is waarschijnlijk nog vóór de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Je ziet 'de rups' voor het oude gemeentehuis staan. In het Driels Museum zijn nu kermisfoto's te bezichtigen uit het jaar 1989. De toegang is gratis.

De Kermis, 'n eeuwenoud volksfeest

Ieder museum heeft een aantal blikvangers en hierbij behoren zelden de foto's. Toch zijn deze vaak niet minder populair. Ze spreken aan doordat ze mensen, locaties en gebeurtenissen uit het recente verleden laten zien die in het geheugen van veel mensen gegrift staan. Een voorbeeld hiervan is de uitgebreide collectie kermisfoto's die het Driels Museum in haar bezit heeft.

Kerkdriel - Het fenomeen kermis bestond echter al ver voordat de fotografie werd uitgevonden. Het woord kermis komt van 'kerke mis', de mis tijdens de jaarmarkt ter herdenking van de wijding van de kerk. Deze dag was eveneens een dag van vermaak. Toneelspelers en muzikanten zorgden hier voor en mensen konden er van alles kopen. In de loop der eeuwen verdween het religieuze karakter en groeide het uit tot een volksfeest.
In de 17e en 18e eeuw bestond het kermisvermaak vooral uit het bekijken en bewonderen van het ongewone. Er werden bijvoorbeeld exotische dieren vertoond. Verder waren er vaak tentoonstellingen van mensen met een opvallend postuur, zoals lilliputters, vrouwen met baarden of bijzonder sterke mannen. Na de tweede wereld oorlog ontwikkelde de kermis zich tot de kermis zoals we die vandaag de dag kennen.
Ook in Kerkdriel gaat de kermisgeschiedenis ver terug. Al op 14 juli 1449 werd door hertog Arnold van Gelre de jaar- en weekmarkt aan Driel gegeven. In 1821 werd op de eerste zondag na 1 juli een volksfeest gehouden. Pas veel later verhuisde de kermis van de Martwijck naar Den Delkant (huidige Mgr. Zwijsenplein).

Foto's worden ook al lang gemaakt op de kermis. Op bovenstaande foto is van voor het midden van de vorige eeuw. De attractie 'de rups' te zien voor het oude gemeentehuis. Tot eind jaren 50 kwam er een fotograaf uit Utrecht met zijn motor naar Kerkdriel om kermisfoto's als deze te maken. Ook later zijn er nog veel foto's gemaakt. Op dit moment heeft het Driels Museum een expositie met honderden kermisfoto's van 1989 die gratis te bekijken zijn.

Reageer als eerste
Meer berichten