In 1926 werd er vanwege ruimtegebrek een derde lokaal en een toiletgroep gebouwd en werd de hoofdingang verplaatst naar de plek waar deze nu nog is te vinden, aan de zijkant.
In 1926 werd er vanwege ruimtegebrek een derde lokaal en een toiletgroep gebouwd en werd de hoofdingang verplaatst naar de plek waar deze nu nog is te vinden, aan de zijkant.

Pand Driels Museum is museumstuk op zichzelf

In het kader van haar 40-jarig bestaan heeft het Driels Museum het afgelopen jaar maandelijks een stuk geplaatst in de Toren over een voorwerp uit het museum dat wat vertelt over de geschiedenis in onze streek.

Kerkdriel - Van een vliegtuigmotor uit de Tweede Wereldoorlog tot hondenkar en van poppenhuis tot jukebox, het kwam allemaal aan bod. Al deze voorwerpen zijn nog steeds te zien in de vaste collectie van het museum. Dit geldt eveneens voor de historische karren die het museum bezit en die op de foto hiernaast voor het museumgebouw staan opgesteld.

Gebouw
Deze laatste keer willen we het hebben over het gebouw waar het museum gevestigd is. Dit pand is op zichzelf al een museumstuk. Het museum is gevestigd in een historisch schoolgebouw uit 1893 met chaletstijlelementen. De chaletstijl is een romantiserende bouwstijl die rond 1900 onder andere in Nederland werd toegepast bij villa's, boerderijen en openbare gebouwen. In de architectuur uit zich dat vooral in de rijke houtbewerkingen van de daken en de toepassing van vakwerk in de topgevels. Het linker bouwdeel van deze protestantse school was de onderwijzerswoning. In het haakse rechter bouwdeel bevonden zich twee lokalen aan weerszijde van het torentje.
In 1926 werd er vanwege ruimtegebrek een derde lokaal en een toiletgroep bijgebouwd en eveneens werd de hoofdingang verplaatst naar de plek waar deze nu nog is te vinden, aan de zijkant. In 1984 verhuisde de Protestants Christelijke school naar De Regenboog. In 1985 kwam het Driels Museum, toentertijd nog de Oudheidkamer, in beeld toen zij de toezegging kregen van de Nederlandse Hervormde Gemeente om het pand te huren. Na de huurperiode van 10 jaar kon het pand worden aangekocht van de Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Kerkdriel. Tot op de dag van vandaag zit het Driels Museum in dit gebouw. Het pand is uitgebreid met een schuur. Verder is het gebouw in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven en het is altijd goed onderhouden.

www.drielsmuseum.nl

Meer berichten