Logo detorenbommelerwaard.nl


Twee archeologen, Jelle van Hemert uit Rossum en Nils Kerkhoven uit Dreumel, die aan het project hebben meegewerkt, komen woensdag 13 december iets over de vondsten en over de aanpak van het archeologisch project vertellen.
Twee archeologen, Jelle van Hemert uit Rossum en Nils Kerkhoven uit Dreumel, die aan het project hebben meegewerkt, komen woensdag 13 december iets over de vondsten en over de aanpak van het archeologisch project vertellen.

Lezing over archeologische schatten

Twee archeologen, Nils Kerkhoven en Jelle van Hemert, geven woensdag 13 december een lezing over het zandwinningsgebied Over De Maas. Daar zijn enkele bijzondere archeologische vondsten gedaan.

Rossum - In de afgelopen jaren is er in zandwinningsgebied Over De Maas, gelegen tussen Dreumel en Alphen, gezocht naar restanten van overblijfselen uit lang vervlogen tijden. Er zijn talloze mammoetbotten, een grote hoeveelheid Romeins bouwmateriaal, een ontelbaar aantal musket- en kanonskogels en zelfs middeleeuwse schepen uit het Maaszand tevoorschijn gekomen. Dit gebied bleek een goudmijn voor archeologen te zijn. De beide archeologen zijn intensief bij het project in Dreumel betrokken. Tijdens de lezing wordt ook aandacht besteed aan de vroegere archeologische vindplaatsen bij Rossum, Alem en Kessel/Lith.

Dat het gebied tussen Rossum en Lith een ware archeologische schatkamer is, is niet nieuw. In Rossum werden al in begin van de 19e eeuw langs de Waal zilveren Romeinse munten gevonden. Tijdens het doorsnijden van de Maasmeander in de jaren '30 en de zandexploitatie in de jaren '50 bleek de Maas bij Alem eveneens een archeologische schatkamer te zijn. Ook hier werden bijzondere vondsten gedaan uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, waaronder een Romeinse helm en twee zwaarden. De zandwinningsactiviteiten zetten zich daarna voort bij Kessel en Lith. Ook daar was het raak: Keltische zwaarden, talloze mensenbotten en zelfs zuilfragmenten van een Romeinse tempel kwamen met het zand mee omhoog.

In 2010 ging de zandwinning bij de Maas bij Dreumel van start. Amateurs troffen er met behulp van metaaldetectoren de ene na de andere vondst aan. Nils Kerkhoven en Jelle van Hemert zagen de potentie van de plek langs de rivieren in en besloten om samen met een groep vrijwilligers en het projectmanagement van Nederzand een werkgroep op te starten. Hierdoor is dit zandwinningsproject voor de eerste keer in Nederland vanaf het begin van de werkzaamheden door archeologische activiteiten begeleid. Dit gegeven heeft tot een enorme hoeveelheid vondsten geleid. Er zijn ook een aantal grote scheepswrakken gevonden. Zoveel, dat er gesproken mag worden van een waar scheepskerkhof.

De lezing start 13 december om 20.00 uur en wordt gegeven in Dorpshuis De Parel in Rossum. De entree bedraagt 5 euro, inclusief een kopje koffie of thee. Voorafgaand aan de lezing kunnen belangstellenden op enkele panelen informatie vinden die een beeld geven van de opgraving van het vroeg-middeleeuwse schip de Over De Maas 6.

Meer berichten
Shopbox