De gebrandschilderde ramen bleken in een Neo-Renaissance gebouw in Amsterdam te zitten. Hoe de ramen daar terecht zijn gekomen, blijft voorlopig nog een raadsel. Je kunt de ramen bekijken via www.vierheerlijkheden.nl.
De gebrandschilderde ramen bleken in een Neo-Renaissance gebouw in Amsterdam te zitten. Hoe de ramen daar terecht zijn gekomen, blijft voorlopig nog een raadsel. Je kunt de ramen bekijken via www.vierheerlijkheden.nl.

Ramen uit Brakel teruggevonden

Op een antiekveiling in Dordrecht, oktober 1913, werden acht oude gebrandschilderde ramen te koop aangeboden, afkomstig uit het Spijker in Brakel. Ze leken daarna van de aardbodem verdwenen. Totdat bij toeval in de beeldbank van het Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) de ramen boven water kwamen.

Amsterdam - Ze blijken te zitten in een Neo-Renaissance gebouw in Amsterdam, Vondelstraat 103, dat nu is onderverdeeld in diverse appartementen. Hoe de ramen daar terecht zijn gekomen, blijft voorlopig nog een raadsel.

De 'ontdekkers' Jan van Willigen en Ap de With deden onderzoek naar aanleiding van een schervenverzameling uit het Spijker en een artikel in het geïllustreerd weekblad Buiten van zaterdag 14 november 1914. In dit blad stonden de afbeeldingen van achttal ramen die in het begin van de twintigste eeuw in twee vensters met kruiskozijnen in het Spijker van Brakel zaten en daarna in Dordrecht op de veiling werden aangeboden. Het was duidelijk dat de oorsprong van deze ramen en de scherven hetzelfde moesten zijn, evenals de huidige glas-in-loodramen die momenteel nog in de enkele cellen van het Spijker zitten.

Bij nader onderzoek bleken de ruitjes van zowel de gevonden scherven in het Spijker, als de ramen in de cellen en de acht geveilde ramen, afbeeldingen te bevatten van personen die banden hadden met de Brakelse historie. Dat doet vermoeden dat ze ooit afkomstig waren van het voormalige kasteel, de huidige ruïne in het Brakelse bos. Voordat de Fransen het kasteel in 1672 lieten opblazen was er gelegenheid genoeg om de ramen nog te redden. De ramen in de cellen van het Spijker zijn samengesteld uit delen van de oorspronkelijke ramen. Ook aan de ramen die geveild werden, was in de loop der jaren gesleuteld. De schervenverzamling in het Spijker zijn wellicht afkomstig van een of meerdere gesneuvelde ramen. Opmerkelijk is dat ook de ramen in de koor van de hervormde kerk in Brakel uit dezelfde periode stammen en ook dezelfde kenmerken vertonen als bovengenoemd glas.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De Heerlijkheid Brakel' in Huis Brakel is in 2014 een boekje verschenen met daarin het verhaal van de verdwenen glas-in-loodramen.

De 'ontdekkers' van de ramen werken momenteel aan de serie 'Corpus Vitrearum', een inventarisatie van uiteengevallen adellijke collecties. De bedoeling van hen is om zoveel mogelijk originele verzamelingen glas-in-lood te reconstrueren.

De ramen zijn te bekijken via de website van de historische werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden:

www.vierheerlijkheden.nl

Meer berichten