Bij de Koepoortravelijn worden appelbomen en een notenboom geplant op zaterdag 3 februari. Foto: Goof van Vliet
Bij de Koepoortravelijn worden appelbomen en een notenboom geplant op zaterdag 3 februari. Foto: Goof van Vliet

Fruitbomen planten op Ravelijnen Woudrichem

Bewoners van Woudrichem hebben ruim 1.000 euro bij elkaar gebracht om fruitbomen te kunnen planten op de ravelijnen van de vesting Woudrichem.

Woudrichem - Stel je eens de zee van bloesem voor als in de Koepoortstraat. Dat zou ook elk jaar op de ravelijnen van de vesting Woudrichem het geval kunnen zijn. Met in het najaar een oogstfeest van appels, peren, pruimen en noten.

Het planten van de bomen vind plaats op zaterdag 3 februari om 13.30 uur, er wordt verzameld in het Visserijmuseum. De gemeente verleent hand- en spandiensten.

Voorheen stonden er altijd bomen op het Koepoortravelijn. Daar worden op dezelfde plaats appelbomen en een notenboom geplant. Op het Schapendamravelijn komt een perenlaantje, een noten- en een kroosjesboom. Het Brabants Landschap heeft in 2017 in het Almbos oude fruitbomen gesnoeid en er ook weer 140 aangeplant. Samen met mensen die oude rassen hebben bewaard of die er nog veel van wisten is geïnventariseerd welke fruitbomen het beste geplant zouden kunnen worden. Het jaarlijkse snoeien gebeurt door vrijwilligers uit de vesting samen met de snoeibrigade Altena en/of Liniewerkers van Brabants Landschap. Rond de oogst kan een oogstfeest worden georganiseerd.

Bij de molen is nog een plan voor graanakkertjes met graansoorten die in de molen gemalen worden. Ook hennep en vlas voor touw in het Visserijmuseum en hop voor het Woerkumer bier. Onderaan de wal voor meidoorn en dotterbloemen. De plannen worden uitgevoerd als er mensen zijn die het willen doen en als er genoeg geld is ingezameld.

Enkele jaren geleden heeft Woerkumer Weelde een plan gemaakt voor een grotere soortenrijkdom aan bomen, struiken en planten op de wallen van de vesting. Een deel ervan is gerealiseerd: onder meer 5.000 bolletjes stinzenplanten en een bomenplan voor vervanging van de essen bij de molen.

Meer berichten