Foto: Piet Tuin

'Snoekbaarzen zwemmen door mijn tuin'

Deze winterweken stromen de rivieren overvloedig de buitenpolders en nevengeulen in. Dat levert vaak prachtige plaatjes op. Maar vooral vanuit woningen die in de uiterwaarden liggen, wordt het waterpeil nauwlettend in de gaten gehouden. Marie Mulder probeert de Waal uit haar atelier te houden. Piet Tuin stijgt en daalt mee met de Maas.

door Loeki Bruinink

Regio - Ontwerpster Marie Mulder woont en werkt sinds december 2009 aan de Oude Oven in Heerewaarden. Op deze idyllische locatie aan de Waal geniet ze intens van elk seizoen. "Als je je ergens één met de natuur voelt, is het hier wel." Die natuur stroomt soms iets te letterlijk haar leven binnen. De combinatie van hoogwater en storm spoelde in 2011 haar net aangelegde tuin weg. "Gelukkig kon ik met zandzakken de modder uit mijn atelier houden. Vooral in de wintermaanden hebben we hoogwater. Maar vijf jaar geleden zag ik ook in het voorjaar de snoekbaarzen door mijn tuin zwemmen." Stijgt het water boven de 14 meter bij Lobith dan is actie geboden. "Begin deze maand zijn schotten geplaatst om te voorkomen dat onze weg overstroomt. Daarna daalde het water en zijn ze weggehaald." Maar sinds een paar dagen wint de Waal weer terrein. Regelmatig checkt Marie waterpeil.nl.

Moeiteloos snoeien
Ook architect Piet Tuin komt in actie bij hoog water. Zelfs met de snoeischaar. Zijn woonboot ligt in één van de Kerkdrielse zandmeren en stijgt mee met het wassende water. Zandzakken heeft hij niet nodig. Wel een goede drijver die zijn loopbrug op het water houdt. Een lek in die drijver zorgde twee weken geleden nog voor natte voeten, maar dat probleem is inmiddels verholpen. "Hoe hoger het water, hoe weidser mijn uitzicht. De wilgen die bij een normale waterstand droog op de oever staan, staken laatst alleen nog met hun kruinen boven water. Van die situatie heb ik dankbaar gebruikgemaakt. Vanuit een bootje kon ik moeiteloos de bomen snoeien."

Dat de woonboot nu boven de oever uitsteekt, maakt deze wel kwetsbaarder voor de wind. Het kostte Piet onlangs nog het dak van zijn schuurtje. Maar je hoort hem niet klagen. "Het project Ruimte voor de Rivier lijkt vruchten af te werpen. Stroomde in 2003 en 2011 de toegangsweg nog onder water en moest ik naar huis roeien, nu blijft de Zandstraat gewoon toegankelijk."

De hoge waterstand zorgt naast alertheid vooral ook voor bewondering bij beide bewoners van de Bommelerwaard. Zolang hun voeten droog blijven, genieten ze van hun bijzondere stek aan de rivier. Marie: "Soms lijkt het alsof ik midden op zee woon. Het geeft zoveel inspiratie. Dat is vast de reden dat hier zoveel creatievelingen wonen."

Wie doet wat bij hoogwater?
Rijkswaterstaat zorgt voor de berichtgeving over waterstanden en gaat over de stuwen en scheepvaart. Waterschap Rivierenland richt zich vooral op de waterveiligheid en -overlast. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bepalen of natuurgebieden worden gesloten voor publiek en voeren grote grazers zo nodig naar hoge grond. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en het openbaar vervoer. Zij nemen in overleg met het recreatieschap en ondernemers ponten uit de vaart en sluiten parkeerplaatsen af. In crisissituaties is Veiligheidsregio Gelderland Zuid de partner van Waterschap Rivierenland in crisisbeheersing.

Vanaf ongeveer 12 meter bij Lobith opent het waterschap op tal van locaties de duikers in de zomerkades en stromen de buitenpolders vol. Voor de Bommelerwaard is één dijkbeheerder actief, die zorgdraagt voor het maaien van het talud, schadeherstel, contact met bewoners en dijkinspecties bij hoogwater. Bereikt het peil bij Lobith 16 meter dan komt de dijkbewaking in actie. Speciaal opgeleide medewerkers van het waterschap en vrijwilligers inspecteren dan de dijk. Dat is nu nog niet nodig. Volgens het waterschap kunnen we nog twee keer zoveel water aan.

Meer berichten