De dames W. van Mourik-van Heusden en J. van Zuijdam-Nijhoff beiden uit Hellouw en de heren N. van Eck uit Est en M. Sanders uit Haaften werden vorige week alle vier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De dames W. van Mourik-van Heusden en J. van Zuijdam-Nijhoff beiden uit Hellouw en de heren N. van Eck uit Est en M. Sanders uit Haaften werden vorige week alle vier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintjesregen in gemeente Neerijnen

Maar liefst vier Koninklijke Onderscheidingen heeft burgemeester Harry de Vries uitgereikt tijdens de 'Lintjesregen 2018' op 26 april. De dames W. van Mourik-van Heusden en J. van Zuijdam-Nijhoff beiden uit Hellouw en de heren N. van Eck uit Est en M. Sanders uit Haaften werden alle vier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Neerijnen - De versierselen die bij deze onderscheiding horen, worden hen door burgemeester Harry de Vries opgespeld tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.

N. Van Eck
De heer Van Eck zet zich al ruim 50 jaar in voor het plaatselijke en regionale verenigingsleven en is nu nog steeds actief als vrijwilliger. Hij is breed actief binnen het verenigingsleven en is maatschappelijk betrokken. Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat hij eind jaren '80 samen met anderen de beeldbepalende pomp op het dorpsplein heeft weten te behouden door deze van een verflaag te voorzien en weer werkend te krijgen. Nog steeds zorgt de heer Van Eck voor het onderhoud van de dorpspomp.

W. Van Mourik-Van Heusden
Mevrouw Van Mourik zet zich al 35 jaar in voor het plaatselijke verenigingsleven, is breed actief binnen het verenigingsleven en is maatschappelijk betrokken. De leefbaarheid van een klein dorp als Hellouw wordt mede in stand gehouden door vrijwilligers zoals mevrouw Van Mourik. Zo coördineert ze sinds 1985 jaarlijks de collecte voor de KWF kankerbestrijding. Als penningmeester bij Vrouwenvereniging Passage is Van Mourik verantwoordelijk voor de financiën; dit doet ze sinds 2005. Daarnaast is zij altijd bereid te helpen bij de organisatie van activiteiten.

J.C. van Zuijdam-Nijhoff
Mevrouw Van Zuijdam zet zich al 20 jaar in voor het plaatselijke verenigingsleven en voor haar mede dorpsbewoners. Zij is breed actief binnen het verenigingsleven en is maatschappelijk betrokken. Vanaf 1999 is zij voorzitter bij de vrouwenvereniging Passage. Ze is daarnaast altijd bereid om voor zieke dorpsgenoten boodschappen te doen, hen naar het ziekenhuis te rijden en voor hen te koken.

M.C. Sanders
De heer Sanders zet zich sinds 1987 in voor het plaatselijke en regionale verenigingsleven. In 1987 was Sanders medeoprichter van de bibliotheek in zijn woonplaats Haaften; tot 1995 is hij hierbij voorzitter geweest. Sanders heeft voor diverse goede doelen (o.a. Het Rode Kruis, Beatrixfonds en het Diabetsfonds) gecollecteerd. Tot 2017 is hij maatschappelijk begeleider en coach bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland geweest.

Meer berichten