Stilte

door Bert van Kessel

Het bezorgde me vooraf de nodige hoofdbrekens. Het zal toch niet waar zijn. Dat mensen gaan schreeuwen tijdens de twee minuten stilte bij de dodenherdenking op de Dam. Dat ze alle oorlogsslachtoffers schofferen. Natuurlijk mogen we in ons land demonstreren tegen van alles en nog wat. Maar niet in die 120 seconden.

Stilte. Ik verlang er eigenlijk altijd wel naar. Dat was het heel kort niet in Well. Daar werd een gevonden granaat door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffen gebracht. Moet je nagaan. De oorlog is al ruim zeventig jaar geleden afgelopen en toch vinden we nog steeds tastbare dingen.

Emotioneel zit er sowieso nog veel pijn. Bij de mensen die de oorlog zelf nog hebben meegemaakt. Of bij de nabestaanden, zoals bij Annette Oudejans. Zij ging zich eens in de geschiedenis verdiepen. Hoe het precies zat met haar familie uit Alem die in het verzet zat. Vorige week mocht ze op de televisie bij 'Een Vandaag' haar bevindingen vertellen. Over haar overgrootvader en hoofdonderwijzer Jan Klingen en over drie van zijn overleden kinderen.

Er werd een portretfoto getoond van Jan Klingen. Een foto die ik van vroeger herkende. Hij hing op de lagere school aan een van de muren. Tijdens de tv-uitzending sprak ooggetuige Theo Hanegraaf over wat hij gezien had op die fatale dag in september 1944. Hoe Klingen afgevoerd werd met de handen op zijn hoofd. De dood tegemoet. Evenals zijn dochter Tilly, die waarschijnlijk levend begraven is. Gruwelijk nieuws. Oudejans heeft er een boek over geschreven met de titel: 'Een familie in het verzet'.

'Iedereen in het dorp wist wie de familie had verraden, maar niemand sprak erover.' Oudejans harde oordeel over de toenmalige inwoners van Alem. Ze hoopt daar ooit nog achter te komen. Nou, mevrouw Oudejans, ik ben geboren en getogen in Alem. Ik heb nooit iets gehoord van zo'n samenzwering. Mijn familie van mijn vaders kant, inclusief mijn eigen pa, zou hier dus weet van hebben gehad. De verdachtmaking alleen al, geeft mij een slecht gevoel. Ik word er stil van.

Meer berichten