Fotolux Zaltbommel

Herdenkingsconcert

KZM-Belcanto bracht op 4 mei in Kerkdriel en Zaltbommel tijdens het herdenkingsconcert: The Armed Man, A Mass For Peace van Karl Jenkins. Peter van Korlaar was bij beide concerten aanwezig.

door Peter van Korlaar

Het heeft iets dreigends die melodie van L'Homme Armé (De Gewapende Man) In al zijn eenvoud hakt dit Franse Soldatenlied uit de late Middeleeuwen er meteen goed in, voorafgegaan door een hardnekkig ritme op twee kleine trommels.

600 jaar geleden
Zeshonderd jaar geleden was het een populair lied om de bevolking te waarschuwen voor een naderende oorlog. Vanwege die bekendheid gebruikten veel componisten het als kernthema in talrijke composities. Vrij vertaald zingt het koor: 'De gewapende man moet men vrezen'. Componist Karl Jenkins (Wales, 1944) gebruikt het lied als begin- en eindpunt in zijn 'The Armed Man, A Mass for Peace. De opdracht werd gegeven door het Royal Armories Museum in het jaar 2000. In 13 delen laat Jenkins op indrukwekkende wijze de verschrikkingen van de oorlog horen om met een optimistisch slotkoor te eindigen.

Muzikaal merkwaardig
Muzikaal merkwaardig is de invoeging van de Arabische 'Adhaan', de gebedsoproep vanaf de minaret van de Moskee; gezongen door de in Nederland woonachtige Palestijn Zaid Tayem. Voor Westerse oren doet de oproep met zijn glijdende kwarttonen vreemd aan, maar bezien vanuit het idee om culturen met elkaar te verbinden, volstrekt begrijpelijk.

Vierde en vijfde keer
Voor KZM-Belcanto was het de vierde en vijfde keer dat men dit grootse werk op de planken bracht. Wederom besloot KZM-Belcanto in het kader van de Nationale Dodenherdenking om het werk twee keer uit te voeren, eerst in de RK Sint Martinuskerk te Kerkdriel, en later op de avond in de Protestantse Sint Maartenskerk te Zaltbommel. In Kerkdriel waren zo'n 200 bezoekers op de been, in Zaltbommel een veelvoud daarvan. Beide burgemeesters, Van Kooten en Rehwinkel, verzorgden een openingstoespraak.

Akoestiek
De akoestiek in de twee kerken zorgde wel voor flinke verschillen in uitvoering en beleving. In de Drielse Martinuskerk is de akoestiek ver te zoeken, men hoort daar ieder vlekje, iedere foute intonatie. In de Bommelse Sint Maartenskerk zorgt een overvloedige nagalm nu eenmaal voor een weldadige- en doorzichtige deken van geluid. Dat maskeerde bijvoorbeeld het missen van een hoge a bij de sopranen, een ongelukkige intonatie in de hoge vioolklank of zomaar het missen van enkele spettterende nootjes in de wel erg lastige trompetpartijen.

Maar er waren ook heel veel mooie en emotionele momenten. Uitstekend dat men het Begeleidingsorkest Holland nu had aangevuld met een degelijke kopersectie. De slagwerkgroep stond ook stevig in zijn schoenen en zorgde hier en daar voor flinke opschrikkers. Bloedstollend heftig is 'Charge' (Ten Aanval). Na de gecomponeerde totale chaos was het 30 seconden stil, daarna speelde de 1e trompettist ingetogen 'The Last Post'. Janny Lagendijk (voorzitter van KZM-Belcanto) zong aangrijpend mooi met haar warme altstem in 'Silent, so silent now. Now the Guns have Stopped'.

In het 13e, en tevens laatste, deel komt de bevrijding. Feestelijk wordt het thema uit 'L'Homme Armé', nu in majeur gezongen. En een extra pluim voor de man en vrouw achter de dwarsfluit en de piccolo voor hun fraaie, maar zeker niet gemakkelijke soli. Een plechtig koraal 'God shall wipe away all tears' besloot deze majestueuze Mass for Peace.

KZM-Belcanto had er weer flink op gestudeerd en kon terugkijken op indrukwekkende herdenkingsconcerten onder de bezielende leiding van Corné Mooibroek.

Meer berichten