Buitengebied verfraaien

Meer bloemrijke bermen voor bijen, nestkasten voor vogels, aanleg van streekeigen erfbeplanting, verhalen vastleggen en opruimen van zwerfafval? Tijdens de bewonersavond Levend Landschap Aalst op maandag 11 juni worden ideeën voor een mooier landschappelijk Aalst gedeeld. Wethouder Adrie Bragt opent de informatieavond. De informatieavond begint om 20.00 uur in Zalencentrum 't Gement (zaal De Visserij) aan de Donkerstraat 19 in Aalst. De inloop is vanaf 19.45 uur. Aanmelden is niet nodig.

Aalst - Om de waarden in het buitengebied van Aalst verder te verfraaien en beter beleefbaar te maken start dorpsraad Aalst in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Zaltbommel het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Tijdens de informatieavond kunnen inwoners ideeën aandragen om het landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Aalst een impuls te geven. Belangrijkste thema's zijn landschap, ecologie/biodiversiteit, cultuurhistorie en jeugd/educatie. Het kan gaan om het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, vastleggen van streekverhalen, meer wandelpaden en herstel van landschapselementen.

Kun je niet naar de bewonersavond, maar heb je wel een idee? Neem dan contact op met Martijn Grievink (SLG): m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl.

Meer informatie: www.landschapsbeheergelderland.nl.

Meer berichten