Nieuwbouw BSO Bruchem

Kinderdagverblijf 't Schansje aan de Krangstraat in Bruchem mag toch een nieuwe buitenschoolse opvang (BSO) bouwen in het buitengebied tussen Zaltbommel en Bruchem. Ook de provincie Gelderland is akkoord met de voorgestelde situatie. Vanwege de ligging van het kinderdagverblijf in het open buitengebied De Bommelsche Weiden is lang gezocht naar een precieze situering van het gebouw.

Bruchem/Zaltbommel - De plannen voor nieuwbouw stonden ter discussie omdat ze het groene en open landschap van de Bommelsche Weiden, het buitengebied tussen Zaltbommel en Bruchem, teveel zou aantasten. Inmiddels zijn de plannen zodanig aangepast dat er maar een relatief klein stuk buiten het bouwvlak wordt gebouwd. Wat wethouder Gijs van Leeuwen betreft is er inmiddels overeenstemming bereikt over de exacte locatie van het nieuwe gebouw. Voorwaarde voor de bouw is dat 't Schansje moet zorgen voor goede landschappelijke inpassing. Het Zaltbommelse college verwacht daarover nog een uitgewerkt plan, maar heeft in principe besloten mee te werken aan de realisatie. De familie Van der Schans runt al bijna vijftien jaar een kinderdagverblijf in Bruchem. Sinds een aantal jaar huist de buitenschoolse opvang in een schuur die daarvoor is aangepast. Het boerderijleven met de bijbehorende dieren speelt bij 't Schansje een grote rol.

Meer berichten