Josan Meijers en Gijs van Leeuwen knipten symbolisch een bramenstruik af. Deze handeling staat voor de vele bramenstruiken die de komende jaren nog gesnoeid worden op de bolwerken.
Josan Meijers en Gijs van Leeuwen knipten symbolisch een bramenstruik af. Deze handeling staat voor de vele bramenstruiken die de komende jaren nog gesnoeid worden op de bolwerken. (Foto: Gerrit Groeneveld)

Een cadeau voor de Stadswallen

Gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland bracht donderdag het bericht dat de provincie Gelderland een subsidie van 431.000 euro toekent voor fase twee van de restauratie van de Stadswallen in Zaltbommel. Dit cadeau overhandigde zij aan wethouder Gijs van Leeuwen tijdens de officiële aftrap van het project. Samen knipten zij vervolgens een bramenstruik af. Deze handeling staat symbool voor de vele bramenstruiken die de komende jaren nog gesnoeid worden op de bolwerken.

Zaltbommel - Wethouder Van Leeuwen: "Ik ben vereerd dat ik samen met mevrouw Meijers de aftrap voor dit bijzondere project mag geven. Ik ben trots op het werk van de voorgaande bestuurders hiervoor. Want de Stadswallen zijn een cadeau voor de bevolking, zowel nu als voor latere generaties."

Subsidie voor tweede fase
De subsidie is bedoeld voor het opknappen van het Ravelijnbolwerk met de begraafplaats en het Hohenlohebolwerk. In de eerste fase waren het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk aan de beurt. Hiervoor kreeg de gemeente afgelopen november subsidie toegekend van de provincie. Afgelopen winter kreeg het Oranjebolwerk een metamorfose. Komende winter start de gemeente op het Lage Singelbolwerk met de grote onderhoudswerkzaamheden zoals baggeren van de waterpartijen, het weghalen van opschot en snoeiwerkzaamheden. In de winter van 2019 volgt de start van het Ravelijnbolwerk en het jaar daarna het Hohenlohebolwerk.

Geleidelijk alle bolwerken opknappen
Het Rijk wees de Zaltbommelse bolwerken aan als Rijksmonument. De gemeente wil ieder jaar een bolwerk restaureren. Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt. De gemeenteraad stelde structureel geld beschikbaar voor het opknappen van de bolwerken. Wanneer met de volgende bolwerken gestart kan worden, hangt, onder andere, af van wanneer subsidiegeld beschikbaar is.

Meer berichten