De bloemenlinten in Poederoijen staan uiteindelijk toch in bloei. Het heeft even geduurd omdat het wat later is ingezaaid en het weer erg droog is.
De bloemenlinten in Poederoijen staan uiteindelijk toch in bloei. Het heeft even geduurd omdat het wat later is ingezaaid en het weer erg droog is.

Bloemenlinten Poederoijen in bloei

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk staan de bloemenlinten in Poederoijen in bloei. Het ene lint doet het beter dan het andere, maar we komen er wel. Dat het zolang heeft geduurd, heeft te maken met het relatief late tijdstip van inzaaien, de arme gronden en het recente droge voorjaarsweer.

door Koos Tromp

Poederoijen - De linten in de berm van de Burgemeester Posweg en de Egter van Wissekerkeweg doen het beter vanwege de rijkere grond. Jammer is alleen dat de strook langs de Egter van Wissekerke weg gehaald is door de aannemer die recent de asfalt reparaties in het dorp heeft uitgevoerd.

De boekweit is bijna uitgebloeid en nu komt het korenbloemenblauw tevoorschijn. Direct er achteraan komt dan het zacht roze van de cosmea's. Voor de vogels is ook de tarwe en de gerst in de aar geschoten.

Het lint aan de Achterdijk heeft het moeilijk omdat de grond na het rooien van bomen volledig is gekeerd en de humuslaag grotendeels is verdwenen. Daarbij komt nog dat het lint wordt overwoekerd door distel, bramen en brandnetels. Echt van die pionierplanten nadat de grond op de schop is geweest.Het bloemenlint langs het Pronkpad heeft het het moeilijkst. Het betreft hier een wat hoger gelegen strook afgeroofde grond, wat betekent dat het zaad in wel heel erge arme grond terecht is gekomen. De droogte doet er natuurlijk ook geen goed aan. Toch kun je zien dat de natuur sterk is. Het zaad is wel goed ontkiemd, maar blijft in het eerste groeistadium hangen. Als er dadelijk een paar malse regenbuien op vallen, dan explodeert het gewas en hebben we alsnog laat in het jaar een prachtig bloemenlint.

De bloemenlinten helpen de insecten. Als je tijd hebt dan moet je maar eens in een bloemenlint gaan kijken. Je ziet dan behalve hommels en vlinders tal van andere, meest vliegende, insecten op en in de bloemen zitten.

Ondanks alles kunnen we op dit moment spreken van een geslaagd experiment dat voor herhaling vatbaar is. Mede dankzij de lokale groenvoorzieners die gezorgd hebben voor de inzaai en het in perken houden van de grasgroei rond de linten. Binnenkort worden er bij de linten informatieborden geplaatst.

Momenteel ben ik bezig om bijenhotels langs het Pronkpad en de Achterdijk te plaatsen, zodat we de wilde bijen ook nestgelegenheid kunnen bieden. Daarvoor ben ik op zoek naar een paar sponsoren. Het mogen ook een paar handige inwoners zijn die die dingen zelf maken.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Koos Tromp via 0418- 677 134 of mail naar trompenburg@zonnet.nl.

Meer berichten