Ter hoogte van de Zandstraat is de binnengracht nog amper als zodanig te herkennen.
Ter hoogte van de Zandstraat is de binnengracht nog amper als zodanig te herkennen.

Reddingsboei voor Bommelse grachten

De gemeente Zaltbommel onderzoekt het komende jaar de kwaliteit van de waterhuishouding van Zaltbommel. Die is onder de maat, voornamelijk door de slechte doorstroming. Het onderzoek moet duidelijk maken welke verbindingen mogelijk zijn om een betere doorstroming te herstellen. De rijksoverheid onderkent het belang van het onderzoek en betaalt 27.500 euro mee.

Zaltbommel - Het onderzoeksgebied bestaat uit de buitengracht, binnengracht, het water op de stadswallen en schootsvelden en de verbinding met de waal. De gemeente combineert het onderzoek naar de kwaliteit van het water met de zogenoemde 'wateropgave'. In de toekomst zal het vaker en harder regenen en de wateroverlast toenemen, maar zal het ook vaker en langer droog zijn zoals nu.

Wethouder Gijs van Leeuwen: "We kunnen die wateropgave hier mooi combineren met het terugbrengen van de historische situatie. Binnen- en buitengracht zijn straks weer zichtbaar en de diversiteit van dieren en planten in en om het water krijgt weer een kans."

Herstellen
De kwaliteit van het water in de grachten is een van de onderdelen binnen het grote restauratieplan van het stadspark op de zeven oude verdedigingsbolwerken rondom de historische kern van Zaltbommel. Toen afgelopen winter het eerste bolwerk aan de beurt kwam, bleek dat in het verleden de diverse watergangen met elkaar in verbinding stonden en dat dat te herstellen is. De gemeente deed daarop met succes een beroep op Waterschap, Rijk en provincie Gelderland om mee te werken aan een herstelplan. Ook enkele onderzoekbureaus zijn betrokken. Eind 2019 moet er een plan van aanpak liggen.

De slechte doorstroming is funest voor de grachten. In de zomer is soms de geur van rottend organisch afval sterk aanwezig. En de verlanding van de grachten gaat steeds verder. Ter hoogte van de Zandstraat bijvoorbeeld is de binnengracht nog amper als zodanig te herkennen (zie foto). Op andere plaatsen staat het water stil.

Onderzoek
Het onderzoek begint met een historische analyse van de waterhuishouding. Dan volgt een startbijeenkomst waar betrokkenen de taken verdelen. Verder komt er een inventarisatie van alle duikers, sluizen en doorlaten, alsmede het in kaart brengen van de waterstanden gedurende minstens één jaar. Ook komt er onderzoek naar de visstand en de aanwezige waterplanten.

Kans
De laatste decennia zijn zo nu en dan wel maatregelen genomen om de waterkwaliteit in de grachten van Zaltbommel terug te brengen, maar de samenhang ontbrak. Wethouder Van Leeuwen prijst zich gelukkig met de huidige ontwikkeling: "We hebben nu de kans om in overleg en volgens een goed plan onze buitenruimte klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Dat is ook onze opdracht."

Meer berichten