De jeugdleden samen met enkele leden van de dorpsraad van Poederoijen.
De jeugdleden samen met enkele leden van de dorpsraad van Poederoijen.

Dorpsraad Poederoijen lanceert jeugddorpsraad

Ruim tweeënhalf jaar geleden startte er in Poederoijen een dorpsraad. Deze raad staat als schakel tussen de bewoners en de gemeente en zet zich in om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Vorige week presenteerde ze hun nieuwe jeugdleden die de jeugddorpsraad vormen.

door Marielle Pelle

Poederoijen - Ze zijn pas tussen de 12 en 15 jaar, maar hebben een sterke en goede mening over hun dorp Poederoijen. Aan het woord Jesse van Wijgerden (14), Joran Diepeveen (12) en Jarnick van Helden (15). Jarnick is heel duidelijk over zijn deelname: "Als je wil dat er iets verandert, moet je ook zelf iets ondernemen!" Een duidelijke motivatie om zich aan te melden voor de jeugddorpsraad.

Toekomst
De voorzitter van de dorpsraad, Jacoline Rochat, ligt toe dat ze tweeënhalfjaar geleden bij de start van de dorpsraad al oog hadden voor de jeugd. "Eerst hadden we zelf tijd nodig om te starten en een beleid te vormen. Maar de jeugd heeft de toekomst. Zij weten waar behoefte aan is en weten wat er speelt op straat."

Theo de Vries, de secretaris van de Poederoijense dorpsraad, geeft aan dat er een aantal jaar geleden zorgen waren over jeugdcriminaliteit. "Dat is nu gelukkig over, maar dit maakt wel duidelijk waarom het zo belangrijk is dat we de jeugd erbij betrekken. Dat we luisteren naar hun mening en ze betrokken maken bij de leefbaarheid in het dorp." Jesse geeft ook duidelijke aan waarom hij zich hiervoor in wil zetten: "Als jeugd willen we ons kunnen vermaken in ons eigen dorp." 

Gesprekspunten
De jeugdleden hebben al verschillende punten aangedragen bij de dorpsraad en hier wordt al aan gewerkt. Ze hebben de wens uitgesproken dat er doeltjes zijn waar ze een balletje kunnen trappen. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Een belangrijk gesprekspunt voor de jongeren is ook de oud & nieuw viering. Vorig jaar werden hier de eerste stappen al in gezet en over het succes van vorig jaar wordt nu verder gedacht. Jesse: "We willen graag een leuke oud & nieuw, zonder vandalisme." Jarnick vult aan: "Met veel mensen en gezelligheid, maar wel met een eigen tent voor jongeren." Rochat vertelt: "Vorig jaar was er voor het eerst een vuurwerkshow in Poederoijen. Daarna was er gelegenheid om te toasten in het dorpshuis. Dit is goed verlopen, samen met de jongeren willen we er dit jaar een mooi vervolg aan geven."

Jeugdhonk
Daarnaast spreken ze ook over het jeugdhonk, dat aan het begin van het dorp staat. "We moeten met elkaar zorgen dat dit netjes blijft", aldus Joran. De jongens vertellen dat er momenteel veel glas ligt en dat de struiken ook binnen in het honk verder groeien. Theo de Vries luistert naar de jongens en geeft aan hier komende periode met ze naar te kijken. Een ander punt wat de aandacht van de dorpsraad heeft is de verkeersveiligheid. Dit ervaren de jongeren zelf ook als ze over de dijk naar school fietsen en ze zien de problemen rondom hun eigen oude basisschool, waar soms gevaarlijke situaties ontstaan bij het in- en uitgaan van de school.

De jongeren zijn trots op hun dorp Poederoijen en dit stralen ze ook zeker uit.

Meer berichten