Mevrouw Van Gameren nam woensdag 3 oktober postuum een sportpenning in ontvangst voor haar echtgenoot, Loek van Gameren.
Mevrouw Van Gameren nam woensdag 3 oktober postuum een sportpenning in ontvangst voor haar echtgenoot, Loek van Gameren.

Zaltbommel eert postuum Loek van Gameren

Mevrouw Van Gameren nam woensdag 3 oktober postuum een sportpenning in ontvangst voor haar echtgenoot, Loek van Gameren.

Zaltbommel - De heer Van Gameren zou de sportpenning in ontvangst nemen bij de feestelijke jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van N.I.V.O.-Sparta. Helaas is de heer Van Gameren 8 september overleden. Mevrouw van Gameren ontving de sportpenning uit handen van burgemeester Rehwinkel.

Loek van Gameren was in alle opzichten een voorbeeld voor de vrijwilliger in algemene zin en in het bijzonder voor N.I.V.O.-Sparta. Hij was algemeen bestuurslid, penningmeester, secretaris, voorzitter, lid van diverse commissies, medewerker bij de vele verbouwingen en hulp in het onderhouden van de complexen. Ook na zijn terugtreden als voorzitter bleef Van Gameren maker van de clubkrant en lid van diverse commissies.

Mede dankzij de vele langdurig verrichte werkzaamheden heeft Van Gameren een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van N.I.V.O.-Sparta. Hij was een voorbeeld voor alle leden en vrijwilligers. In 2003 heeft Van Gameren een Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.

Meer berichten