Beplantingsplan Oranjebolwerk. Bron: gemeente Zaltbommel
Beplantingsplan Oranjebolwerk. Bron: gemeente Zaltbommel

Afronding van het eerste bolwerk is in zicht

Het Oranjebolwerk ondergaat vanaf komende winter de laatste fase van het restauratieplan Stadswallen. Met de aanplant van bomen, struiken en bodembedekkers is dit deel van het Stadspark straks als eerste weer ingericht in de Engelse Landschapsstijl naar het oorspronkelijk ontwerp van François de Virieu.

Zaltbommel - De laatste fase van het Oranjebolwerk neemt een flinke tijd in beslag: in de zomer van 2019 zijn de drie niveaus van de beplanting op zijn vroegst helemaal gereed. Daarna onderhouden drie 'bolwerkers' het bereikte resultaat. Het komende najaar staat vooral in het teken van de bomen en de struiken. De laag van de bodembedekkers en kruiden volgt in de loop van 2019. Dan volgt ook de plaatsing van bankjes en de afronding van de lanenstructuur. Het beplantingsplan maakt de gemeente in overleg met bureau Bosch-Slabbers en landschapsontwerper Carien van Boxtel.

De aannemer en de bolwerkers starten half oktober met het werk. Eerst maken ze plantgaten en kijken ze wat nog nodig is om de laatste resten opschot te verwijderen. De afgelopen winter is 90 procent hiervan al gedaan, maar nu de natuur een jaar tot rust is gekomen is goed vast te stellen wat nog nodig is.

Ook de parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan de Heksenwal krijgen nog dit jaar een opknapbeurt. Deze waren verzakt. De gemeente legt een wandelpad onderlangs aan vanaf het trappetje bij de stadsdijk tot aan het wandelpad op het Oranjebolwerk.

Nu de gemeente aan de slag gaat met de beplanting op het Oranjebolwerk, schuift het kanon op het bolwerk misschien een stukje op. In totaal staan er vier kanonnen op de Stadswallen. Veel mensen weten niet dat deze pas begin jaren zeventig naar Zaltbommel kwamen. In die tijd was er een grote renovatie van het Voornse kanaal (bij Hellevoetsluis). De oude kanonlopen die daar waren ingegraven om als meerpalen te dienen, gingen van de hand. Veel vestingsteden, waaronder Zaltbommel, kochten één of meer van die kanonnen. Destijds zijn ze voor 200 gulden per stuk aangekocht. Wethouder Van Leeuwen: "De kanonnen passen dus goed beschouwd niet in het park dat François de Virieu ooit heeft bedacht. Dat is ook wel te zien aan de bijzondere manier waarop ze in het park staan, soms met de loop naar binnen of zelfs op een boom gericht. Historisch gezien zouden ze het veld moeten ruimen, maar de kanonnen staan er alweer bijna vijftig jaar en je zou ook kunnen zeggen dat ze inmiddels bij het park horen." De komende tijd buigt de gemeente zich over de vraag wat uiteindelijk te doen met de kanonnen op de Stadwallen.

Op een aantal plaatsen op het Oranjebolwerk komen bomen langs de wandelpaden. Dit zorgt voor het herstel van de lanenstructuur. Ook op enkele andere plaatsen op het Oranjebolwerk komen nieuwe bomen. Op kruisingen van paden komen struiken die ook in de winter groen blijven. Langs de randen van de open plekken komen de meer bloemrijke soorten. Tot slot verlegt de gemeente een pad aan de ingang van het park zodat er één herkenbare ingang komt.

Doordat er jarenlang bijna niets aan onderhoud in het park is gedaan, kon de natuur zijn gang gaan. Bramen en brandnetels konden zich massaal vermenigvuldigen. De open plekken die afgelopen voorjaar gemaakt zijn door stevig snoei- en baggerwerk geven nu meer gevarieerde beplanting een kans. Dit past naadloos in het ontwerp van De Virieu en is ook interessant voor de biodiversiteit (verschillende planten trekken verschillende dieren aan). De gemeente wil ook het bomenbestand op de Stadswallen verjongen. Zo blijft het bos altijd gevarieerd en vol, ook als oude bomen 'op' zijn.

Deze winter start ook de restauratie van het Lage Singelbolwerk.

Meer berichten