Huis Brakel staat al een half jaar leeg. Dorpsbewoners moeten nu  vaak uitwijken naar omliggende dorpen.
Huis Brakel staat al een half jaar leeg. Dorpsbewoners moeten nu vaak uitwijken naar omliggende dorpen.

Dorpsbewoners Brakel uiten ongenoegen over dorpshuis

Sinds 1 april 2018 beschikt Brakel niet meer over een dorpshuis. De bewoners hoopten dat er snel een nieuwe beheerder kwam, maar inmiddels staat het dorpshuis ruim een half jaar leeg en is er in het dorp geen plaats voor activiteiten.

door Marielle Pelle

Brakel - Op 31 maart sloot de laatste exploitant de deuren van huis Brakel en helaas zijn de deuren van het dorpshuis nu nog steeds op slot. Er zijn nieuwe exploitanten die beheerder willen worden van het dorpshuis, maar sinds enkele jaren is huis Brakel in beheer van stichting Gelderse Landschappen en kastelen (GLK). Die stichting heeft een huurprijs vastgesteld die voor geen enkele horeca-exploitant rendabel is. Inmiddels lopen de emoties hierover flink op bij dorpsbewoners.

Jantine van de Werken: "Het is zonde dat we geen dorpshuis meer hebben. Voor een groot publiek is geen ruimte beschikbaar voor jubilea, feesten of zelfs begrafenissen. Dat er voor een begrafenis uitgeweken moet worden naar een dorpshuis in de regio, omdat er in de eigen woonplaats geen ruimte beschikbaar is. Dit is toch te triest voor woorden! Ik hoop dat de gemeente Zaltbommel dit daarom snel wil oppikken." Van de Werken wordt bijgevallen door Jennie van Dalen: "Het dorp wil wel! Dat was wel te zien toen er een oproep kwam om met elkaar het oude dorpshuis schoon te maken, zodat er een sinterklaasfeest kon plaats vinden voor de kinderen uit het dorp. Er stonden die woensdagmiddag meer dan 25 mensen op de stoep van huis Brakel om te zorgen dat de kinderen zaterdag gewoon de pepernoten van de vloer konden eten."

Ook dorpsvereniging B.O.G. staat voor hun activiteiten met de handen in het haar nu er geen dorpshuis beschikbaar is. Gelukkig was er gesprek mogelijk met GLK, laat het bestuur van de B.O.G. weten. "De huurprijs was hoog en die moesten we uit eigen verenigingspot betalen. Met inzet van vrijwilligers konden we voor de kinderen gewoon een traditioneel sinterklaasfeest organiseren." Ook dorpsbewoner Inge van der Zalm reageert geraakt over de situatie. Zij was één van de vrijwilligers die mee geholpen heeft om het dorpshuis schoon te maken. "Een dorp heeft recht op een gemeenschappelijke ruimte, een plaats waar dorpsfeesten georganiseerd kunnen worden. Dat is de basis van een dorp! Nu draait een verenigingspot op voor de hoge huurkosten. De leden van deze vereniging betalen nu, terwijl alle dorpsbewoners welkom zijn."

Van der Zalm krijgt bijval van Caroline Kooijman: "Ik hoop dat de gemeente dit probleem in gaat zien en ieder geval de hoge huurkosten van het sinterklaasfeest voor zijn rekening gaat nemen. In ieder dorp is een gebouw beschikbaar, waarom ontvangen we hier nu niet meer steun vanuit de politiek en van de gemeente?"

Arjan van Heusden was met zijn kinderen bij het sinterklaasfeest en zegt: "Het was fantastisch dat we er toch met z'n allen stonden. Al die vrouwen die die dag hun handen uit de mouwen hebben gestoken om alles schoon te maken en de B.O.G. die zich inzet om het toch mogelijk te maken. Geweldig! Daarbij de inzet van de dorpsraad die al maandenlang hierover in gesprek is, maar nu moet het duidelijk zijn dat dit een probleem is en dat we actie verwachten van de gemeenteraad!"

Huis Brakel
In 1972 kocht Geldersch landschap het landgoed rondom huis Brakel van de familie van Dam van Brakel die het sinds 1809 bezat. Uitgezonderd waren het huis en poortgebouw Spijker aan de Noordzijde van het landgoed. Huis Brakel werd gekocht door de gemeente Brakel en kwam in gebruik als dorpshuis. In 2014 schonk de gemeente Zaltbommel voor een symbolisch bedrag huis Brakel ook aan de stichting Gelderse Landschappen en kastelen, waardoor landgoed, ruïne en huis weer zijn verenigd onder één eigenaar.

Reactie GLK
Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) draagt de lasten over huis Brakel en heeft als doelstelling het monumentale pand te behouden en onderhouden voor de toekomst. De Toren heeft GLK om een reactie gevraagd omtrent dit artikel:

"Al geruime tijd is Geldersch Landschap & Kasteelen in gesprek met de gemeente en de dorpsraad om voor alle betrokkenen tot een redelijke oplossing te komen voor huis Brakel. Geldersch Landschap & Kasteelen vindt het belangrijk dat huis Brakel de maatschappelijke invulling in de toekomst kan blijven vervullen, maar hecht echter ook belang aan het feit dat de inwoners van Brakel begrijpen dat de huurprijs in het onderhoud van huis Brakel moet kunnen voorzien. De exploitatie is in de loop der jaren door diverse uitbaters opgepakt zonder een positief resultaat, omdat medegebruik voor symbolische bedragen dit in het verleden onmogelijk hebben gemaakt en dat heeft invloed op de uiteindelijk huurprijs".

Meer berichten