Foto:

Een huiskamer voor iedereen

Samen koken, biljarten, koffiedrinken en boeken ruilen in de bibliotheekhoek. De vrijwilligers die JOOP in de steigers hebben gezet, stromen over van de ideeën. Als in april het gebouw aan de Jan van Steenbergenstraat 15 in Gameren klaar is, ligt de weg open om op deze locatie samen leuke dingen te doen. JOOP staat voor Jongeren en Ouderen Ontmoetings Plaats. Er blijkt behoefte te zijn aan zo'n plek waar iedereen makkelijk even binnenloopt. Voor een praatje, voor een activiteit of voor beide.

door Loeki Bruinink

Gameren - Het was een wens die in 2017 bij de Dorpsraad Gameren binnenkwam: een laagdrempelige ontmoetingsplaats in het dorp, voor jong en oud. De raad ging met deze wens aan de slag. Dat zo'n plek in diverse behoeften zou voorzien, leek duidelijk. Maar waar vind je een geschikt, leegstaand gebouw voor zo'n JOOP? Een telefoontje van de voorzitter van Youth for Christ bood onverwacht snel uitkomst. Hun gebouw kwam vrij. Of de dorpsraad interesse had. Een inspectie van de ruimte maakte duidelijk dat het de ideale locatie is voor een ontmoetingshuis. Het ligt in het doodlopende deel van de Jan van Steenbergenstraat, met voldoende grond om het gebouw heen. Er moest nog wel wat gebeuren, want het pand verkeerde in verwaarloosde staat. Een oproep in de nieuwsbrief van de Dorpsraad zorgde voor enthousiaste vrijwilligers. Zij willen graag hun steentje bijdragen. En dus staat JOOP nu in de steigers. Kozijnen zijn vervangen, plafond en muren worden aangepakt. Dorpsgenoten zorgen dat de klussers niks te kort komen. Ze leveren hand- en spandiensten en zorgen voor koffie en koek. Zo doet JOOP nu al, waarvoor hij in het leven is geroepen: mensen verbinden.
Tussen die steigers, in het schijnsel van de bouwlampen, zijn Marcel Baijense (46), Patricia Hobé (48) Leny Louwerse (63) van Dorpsraad Gameren, samen met Carla van de Werken (62) en Dominique Hobé (12) bijeengekomen om het nut van JOOP toe te lichten. "Iedereen is hier welkom. Ongeacht leeftijd, geloof, politieke overtuiging of herkomst. Natuurlijk hebben we met Dorpshuis Gambora overlegd over onze plannen. We zitten niet in elkaars vaarwater. JOOP wordt de huiskamer van Gameren. Je kunt hier met een groepje knutselen en rustig de werkjes in een hoek zetten om de volgende keer weer verder te gaan. We zoeken nog wel naar een geschikte organisatievorm. Maar of het een stichting of vereniging wordt, de dorpsraad blijft eindverantwoordelijk. Zodat we kunnen toezien op respectvol gebruik van de locatie en tevredenheid bij de omwonenden."
"JOOP is afhankelijk van subsidies en donaties. We hebben er helaas nog geen geld voor, maar we zouden graag de oude keuken vervangen. Dan kunnen we straks kookworkshops organiseren. Of 'Heel Gameren Bakt'." En daar komt de ideeënstroom weer op gang. JOOP kan overal voor worden gebruikt. "Darten, spreekuur Buurtzorg Jong, jeu de boules…" Jammer dat het nog geen april is.

Meer berichten