Wil jij dit jaar ook een stukje van je tuin inzaaien? Neem dan contact op met Koos Tromp: 0418- 677 134.
Wil jij dit jaar ook een stukje van je tuin inzaaien? Neem dan contact op met Koos Tromp: 0418- 677 134.

Ook dit jaar wederom bloemenlinten

Na overleg met de gemeente Zaltbommel is besloten om ook dit jaar in Poederoijen weer bloemenlinten in te zaaien. Er wordt gezocht naar bewoners om een stukje van hun eigen tuin in te zaaien. Ook sponsoren zijn welkom.

Poederoijen - De bloeiperiode van de Poederoijense bloemenlinten uit 2018 is inmiddels voorbij. Na de inzaai door de familie Smits uit Nederhemert was de groeistart moeilijk, in verband met het zeer droge voorjaar en ook in de droge zomer ging niet alles van een leien dakje. Ondanks dat zijn de linten toch nog tot volle wasdom gekomen. Gekozen was voor een eenjarig bloemenmengsel omdat dat qua maaibeheer minder bewerkelijk is.

Bij de Poederoijense bevolking is de fleurige entree van het dorp in de smaak gevallen. Initiatiefnemer Koos Tromp is daar meermaals op aangesproken. "Inwoners uit de gehele Bommelerwaard vroegen via de mail of zij ook zo'n strook konden krijgen. Inmiddels zijn er in de omliggende dorpen door andere particulieren initiatieven genomen om volgend jaar ook daar bloemenlinten in te zaaien."

De linten langs het Pronkpad en de Burgemeester Posweg hebben het dorp enorm opgefleurd. "Het lint langs de Achterdijk was voor het overgrote deel overwoekerd door onkruid vanwege het slechte onderhoud van de naastgelegen groenstrook. Het lint langs de Egter van Wissekerke weg deed het prima, ware het niet dat de strook later in het jaar geteisterd werd door de machines van aannemers en groenbeheerders", aldus Tromp.

De gebruikers, waarvoor de bloemenlinten in de eerste plaats bedoeld waren, zijn aan hun trekken gekomen. Bij een controle bleken tal van solitaire bijensoorten en vlinders hun weg te hebben gevonden naar het voedsel in en op de bloemen. Ook de vogels konden zich tegoed doen aan de rijpe aren van tarwe, haver, gerst, boekweit en de grote hoeveelheid bloemenzaden. In de stroken werden ook kleine zoogdieren aangetroffen zoals muizen, egels en hermelijntjes.

"De restanten van de linten dienen in de winter als schuilplaats, voorraadschuur en dekking voor vogels, egels, kikkers, insecten nog ander klein dierlijk grut." In verband daarmee is met groenbeheer afgesproken de stroken pas laat in het voorjaar af te maaien.

Op zoek
Hoewel nog niet groot in aantal, waren er dit jaar ook diverse particulieren die hebben meegedaan met een klein stukje van hun tuin. Tromp is voor volgend jaar op zoek naar meer bewoners die mee willen helpen. Het zaad wordt tot een oppervlakte van 10 m2 beschikbaar gesteld. "Zo kunnen we met z'n allen ook volgend jaar weer genieten van de uitbundige bloei van hopelijk nog meer Poederoijense bloemenlinten en bloemenperken."

Tromp is ook op zoek naar één of meerdere sponsoren voor de bekostiging van het zaad. Daar is ongeveer 800 euro voor nodig en alle beetjes helpen. Voor meer informatie kun je terecht bij Koos Tromp: 0418- 677 134.

Meer berichten