Gert-Jan Vervoort volgde vijf jaar geleden een Alphacursus. Een cursus bedoelt om mensen op een heel ontspannen manier te laten kennismaken met het christelijk geloof. Foto: Mirjam Duijts-As
Gert-Jan Vervoort volgde vijf jaar geleden een Alphacursus. Een cursus bedoelt om mensen op een heel ontspannen manier te laten kennismaken met het christelijk geloof. Foto: Mirjam Duijts-As

Nieuwe start dankzij de Alphacursus

"Ik werd gelokt met lekker eten, om gewoon één keertje te komen kijken en luisteren op de Alphacursus." Gert-Jan Vervoort, een veel jonger lijkende begin-zestiger, blikt terug op de eerste avond van de Alphacursus, nu ruim vijf jaar geleden. Dat het zijn leven zo snel zou gaan veranderen, kon hij toen niet bevroeden. Vervoort is niet bepaald het type mens dat snel het hoofd op hol laat brengen. Een nuchtere hardwerkende geboren en getogen Rossummer. Een vrouw en drie praktisch volwassen kinderen maken zijn gezin compleet.

door Mirjam Duijts-As

Rossum - Voordat hij de cursus volgde, had hij een latent geloofsleven. Zoals zovele katholieken van zijn leeftijd, is hij gedoopt, heeft zijn eerste communie en het vormsel gedaan. "Monseigneur Bluijssen, ik geloof dat hij mij gevormd heeft. Ja, thuis werd er gebeden, een kruisje gemaakt en ook mijn huwelijk is ingezegend in onze eigen Rossemse H.H. Martinus- Barbarakerk." Vol liefde spreekt Vervoort over zijn ouders die hij zeker wil betitelen als gelovige mensen.

Een goed gevoel had hij zeker bij het geloof, maar leven deed het niet. Het kerkbezoek bleef beperkt tot de hoogtij dagen. Wel was hij eens gaan kijken bij de evangelische gemeente Parousia in Den Bosch en ook zijn oudste zoon had enige interesse in deze evangelisch christelijke geloofsgemeenschap. Wat ook ontbrak was kennis over het geloof en de Heilige Schrift, de Bijbel.

"De cursus veranderde compleet mijn kijk op het leven. Na de eerste Alpha-avond kwam er een tweede en een derde keer, ik ging mee naar het weekend. Een groep wild vreemde mensen raakte vertrouwd met elkaar. De liederen spraken mij aan, zowel de tekst als de opgewekte toonzetting. Maar nog veel belangrijker, wat ging er een blijdschap uit van die mensen. De mensen vertelden mij over God en Jezus. Wat straalden zij." Volgens Vervoort komt het haast niet anders dan dat hun geloof het verschil maakte. "Voor mij werd de cursus een nieuw begin. Er gebeurde niets geks maar heel geleidelijk groeide mijn geloof in God en ging de persoon van Jezus in mijn leven een rol spelen. En nog steeds groei ik in dat geloof."

Hoe is dat te zien in en door zijn omgeving? "Dat weet ik eigenlijk niet. Wel weet ik dat ik wat meer betrokken en misschien wat milder ben geworden in het alledaagse leven. Het spreekt meer vanzelf dat ik iemand te hulp schiet. Ook spreek ik gemakkelijker vrijuit over moeilijke zaken en durf ik te praten over geloofszaken, iets wat ik voorheen niet deed."

Evangelische Gemeente
Na de Alphacursus, die bedoeld is om mensen met geheel uiteenlopende achtergronden op een heel natuurlijk en ontspannen manier te laten kennismaken met het christelijk geloof, kwam Vervoort terecht bij de Evangelische Gemeente in de Bommelerwaard. Zij hebben elke zondag een onderkomen in Pand 9 in Zaltbommel. "Ik voel mij daar thuis, en het is gek. De diensten duren daar ruim een half uur langer dan in de katholieke kerk, toch verveel ik mij er niet. De getuigenissen van anderen, iedere keer weer anders, blijven mij boeien. Ook heb ik mij opnieuw samen met mijn vrouw en oudste zoon laten dopen, wat natuurlijk strikt gezien niet hoefde. Ik was al gedoopt. Maar ik deed dit als een doopsel van bekering. Een nieuwe start, het oude leven heb ik afgelegd."

Tien avonden
Dit jaar gaat in de Bom­me­ler­waard een oecumenische Alpha­cursus van start op de maandag­avonden in de pastorie naast de Martinus­kerk, Oliestraat 26 in Zaltbommel. Het gaat om een reeks van tien maandag­en van 19.00 tot 21.30 uur. De eerste avond is op 14 januari.

De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd, waarna er heel kort en op heel eenvoudige wijze een thema van het christelijk geloof wordt uitgelegd. Aansluitend is hierover een gesprek. Informatie en aanmelden: www.alpha-cursus.nl of pastoor Putman: 06- 542 907 74.

Meer berichten