De besturen van het dorpshuis en Zuilichem Leeft presenteerden hun plan om het dorpshuis te verbeteren en te moderniseren aan de wethouder.
De besturen van het dorpshuis en Zuilichem Leeft presenteerden hun plan om het dorpshuis te verbeteren en te moderniseren aan de wethouder.

Van Leeuwen bezoekt Zuilichem

Wethouder Gijs van Leeuwen bracht vorige week een bezoek aan Zuilichem. Het bezoek vond plaats op uitnodiging van Zuilichem Leeft, een organisatie die zich tot doel heeft gesteld de leefbaarheid in Zuilichem te verbeteren. Het programma had tot doel om de wethouder kennis te laten maken met verschillende maatschappelijke activiteiten in het dorp.

Zuilichem - Gastheer Piet van Wesemael ontving de wethouder op de biologische zorgboerderij 'De Ommedijkerhoeve' van Jacques en Bea van 't Hoog. Van 't Hoog vertelde hoe ze recent waren overgestapt van een melkbedrijf naar een zoogkoeienbedrijf en welke gevolgen dat had voor de bedrijfsvoering. Zijn vrouw gaf uitleg over de wijze waarop mensen met een handicap werden ingezet bij het werk op de boerderij en de verzorging van de dieren.

Daarna werd een bezoek gebracht aan De school met de Bijbel. De leerkrachten Gerinda Teeuwen en Juriana van Vugt vertelden over het onderwijs op de school en de specifieke problemen van een kleine plattelandsschool. Zij wezen met name op de problemen bij het geven van schoolsport in de te kleine sportzaal bij het dorpshuis.

De volgende halte was de Gereformeerde Kerk aan de Zeilstraat, waar wethouder Van Leeuwen ontvangen werd door dominee Inge Eckhart- Groeneveld. Zij gaf een overzicht van plaats van de kerk in Zuilichem en de regio. Aart Hobo, bestuurslid van Zuilichem Leeft, gaf, als niet kerkelijk gebondene, zijn visie op dit onderwerp. De conclusie van het gesprek was dat er in een klein dorp als Zuilichem vooral moeten worden ingezet op verbinding met elkaar.

Daarna werd een bezoek gebracht aan het dorpshuis Den Ham. Op het voorterrein was een groep Zuilichemmers jeu de boules aan het spelen. Deze activiteit vindt, als het weer het toelaat, iedere dinsdag en donderdagmiddag plaats. Samen met wethouder Bragt, verantwoordelijk voor de dorpshuizen, gaf Daniella van der Leij, voorzitter van het bestuur van het dorpshuis, een rondleiding,

Alvorens aan de maandelijkse open eettafel aan te schuiven, presenteerden de besturen van het dorpshuis en Zuilichem Leeft hun plan om het dorpshuis te verbeteren en te moderniseren. Het gaat allereerst om het gebouw duurzaam te maken en de keuken te vergroten. Maar ook om de sportzaal te vergoten voor de schoolsport en de sportende Zuilichemers. Bovendien wil men het dorpshuis zodanig aanpassen dat er in de toekomst meer voorzieningen en activiteiten voor een steeds groter wordende groep ouderen kunnen plaatsvinden, zoals een seniorensociëteit en dagverzorging. Wethouder Bragt zegde toe om snel naar Zuilichem te komen om het plan te bespreken.

Na de maaltijd bracht wethouder Bragt één van de deelnemers naar huis. Wethouder Van Leeuwen nam nog deel aan het badminton dat iedere dinsdagavond plaats vindt. Rond 20.00 uur werd er afscheid genomen.

Meer berichten