Tijdens het bezoek aan een boer in de gemeente Zaltbommel zijn de asbestdaken besproken.
Tijdens het bezoek aan een boer in de gemeente Zaltbommel zijn de asbestdaken besproken. (Foto: )

Werkbezoek van de SGP in de gemeente Zaltbommel

SGP Gelderland en SGP Waterschap Rivierenland hebben vorige week een bezoek gebracht aan de gemeente Zaltbommel.

Zaltbommel - Daarin zijn beide geledingen bijgepraat over een aantal onderwerpen die zowel de gemeente als hen aangaan. Zo is de lage opkomst van de ambulances in de gemeente Zaltbommel duidelijk gemaakt aan de hand van cijfers. De bijeenkomst startte in Poederoijen, het dorp waar de opkomst het laagst is. In 2018 kwam de ambulance bij spoed daar meestal te laat.

De ontwikkelingen op het gebied van de tuinbouw spelen altijd een rol bij gesprekken met de provincie en het waterschap. De provincie Gelderland is de grootste financier van de herstructurering van de tuinbouw. Samen met het waterschap en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel nemen ze deel in het zogenaamde PHTB. Door vertegenwoordigers vanuit de tuinbouw zijn we op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gaswinning in het gasveld Brakel is een belangrijk punt, ook voor het waterschap. Bodemdaling betekent ook dat dijken zakken. Desastreus voor veilige dijken, onmisbaar in het rivierengebied. De recent in de gemeente Zaltbommel unaniem aangenomen motie om de gaswinning vanwege de risico's van grotere bodemdaling niet uit te breiden, vormde tijdens het gesprek de rode lijn.

Het niet bestaande fietspad langs de Bergsche Maasdijk was het volgende onderwerp. Al jarenlang lobbyt de SGP bij de provincie om een fietspad aan te leggen langs de binnenkant van deze dijk. Recent is in de gemeenteraad van Zaltbommel een motie aangenomen om dit te realiseren.

Tijdens het bezoek aan een boer in de gemeente Zaltbommel zijn de asbestdaken besproken. Naast allerlei onderwerpen waar de boer anno 2019 mee te maken heeft. Het was goed om een gepassioneerd boer te treffen. Die uiteraard een rendabele bedrijfsvoering moet draaien. Maar ook één die oog heeft voor het welzijn van de dieren.

's Avonds was er in Nederhemert een bijeenkomst voor de inwoners van de gemeente. Na een bijdrage van SGP Gelderland en SGP Rivierenland volgde een paneldiscussie waaraan ook SGP Zaltbommel deelnam.

Meer berichten