Initiatiefnemers van de thema-avond, v.l.n.r.: Marco Bijl, Evelien Jansen en Wilco den Hartog.
Initiatiefnemers van de thema-avond, v.l.n.r.: Marco Bijl, Evelien Jansen en Wilco den Hartog.

Oproep thema-avond Zaltbommel 2030

In de Zaltbommelse Stadsbrouwerij wordt dinsdag 26 maart een discussieavond gehouden over hoe de gemeente Zaltbommel er in 2030 uit moet zien. De drie initiatiefnemers van deze thema avond zijn Wilco den Hartog, Evelien Jansen en Marco Bijl. Het zijn nieuwe leden van Zaltbommel Veranderen met Visie (ZVV) die vinden dat hun leeftijdsgroep te weinig wordt gehoord in de gemeentepolitiek.

Zaltbommel - Wilco den Hartog: "Het is juist de groep starters en jonge gezinnen, waar ik ook bij hoor, die er kort geleden voor gekozen heeft om in de gemeente Zaltbommel te wonen. Zij hebben misschien wel het meest te winnen bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Wij vinden het belangrijk om in contact te komen met elkaar en te luisteren naar wensen en ideeën over de ontwikkeling van de stad of het dorp waar je van plan bent te blijven wonen. Ik doe hierbij een oproep aan vooral die groep inwoners: Kom op 26 maart naar de thema bijeenkomst Zaltbommel 2030 meld je aan op info@zvvzaltbommel.nl."

Als je in de fase van je leven bent gekomen waarin je een besluit neemt om je, voor langere tijd, te vestigen in een stad of dorp zou je verwachten dat de belangstelling voor gemeentelijke politiek groeit omdat daar besluiten worden genomen over jouw leefomgeving. De praktijk leert echter dat dat niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Deze vaststelling was voor de drie junior leden van Zaltbommel Veranderen met Visie (ZVV) de aanleiding om de bijeenkomst Zaltbommel 2030 te organiseren.

Onder het motto 'Als je wilt dat er naar je geluisterd wordt, moet je je laten horen' willen de drie initiatiefnemers open gesprekken voeren met inwoners die min of meer in dezelfde positie verkeren als zij. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in wensen en meningen over de kwaliteit van je directe leefomgeving in jouw stad of dorp. De kernvragen daarbij zijn: Wat gaat goed? Waar maak je je zorgen over? En wat moet er gebeuren om jouw wensen te realiseren? Op zoek naar tastbare, gedragen voorstellen die aan beleidmakers voorgelegd kunnen worden.

Open gesprek
Open gesprekken voeren betekent onderwerpen bespreken zonder politieke bijbedoelingen. Daarom willen de organisatoren benadrukken dat het hier niet gaat om de standpunten van ZVV, maar gewoon om de wensen en meningen van jonge mensen die hier willen wonen, ongeacht politieke kleur of levensovertuiging. Gespreksleider Andert Loman van Werkplek Publieke Bezinning, gespecialiseerd in het leiden van dit soort bijeenkomsten, gaat zorgdragen voor structuur in de discussie, maar waarborgt ook het neutrale karakter van de gesprekken.

Oproep
Tot slot een herhaling van de oproep: Ben je geïnteresseerd, laat je dan horen en kom op 26 maart naar de bijeenkomst Zaltbommel 2030. Aarzel niet maar meld je aan, met vermelding van je postcode, op info@zvvzaltbommel.nl.

Meer berichten