Adjudant Richard Brouwer legt op 'plaats delict' nog eens uit hoe in 1945 gestreden werd om de Bommelerwaard.
Adjudant Richard Brouwer legt op 'plaats delict' nog eens uit hoe in 1945 gestreden werd om de Bommelerwaard.

Eerste veteranendag Bommelerwaard

Afgelopen vrijdag was Hedel het toneel van de eerste Bommelerwaardse veteranendag. Veteranen uit verschillende generaties ontmoetten elkaar hier om hun herinneringen nog eens met elkaar te delen. Centraal stond deze eerste editie de inzet van de Prinses Irene Brigade ten behoeve van de bevrijding van ondermeer Hedel, maar eigenlijk bestreek deze brigade de hele oeverwal van de Hedelse brug tot aan de Heusdense brug.

door Robert van Dijk

Hedel - Burgemeesters Peter Rehwinkel en Hennie van Kooten, respectievelijk van gemeente Zaltbommel en Maasdriel, heetten alle veteranen die naar het Gelre's End waren gekomen van harte welkom. Beide waren zeer enthousiast over het gezamenlijke initiatief en wat hun betreft is het zeker voor herhaling vatbaar.

In een goed gevulde zaal van het Hedelse dorpshuis werd een ieder getrakteerd op een uitvoerige uitleg van het ontstaan van de prinses Irene Brigade. Hierin werd al gelijk duidelijk dat het eigenlijk op de keper beschouwd nog niet eens een officiële brigade genoemd mocht worden. De in 1941 opgerichte 'brigade' bestond uit slechts een kleine 500 man en dat is niet voltallig voor een brigade zoals deze opgebouwd hoort te zijn. De leden van deze 'brigade' kwamen dan ook uit maar liefst 27 landen.

Vele militairen verbleven om veiligheidsredenen niet meer in Nederland tijdens de bezetting. Zij werkten vanuit het buitenland achter de schermen mee aan allerlei activiteiten om de bezetter het zo moeilijk mogelijk te maken. Prins Bernhard stond aan de algemene leiding van deze militairen. Nog heel even twijfelde de toenmalige Koningin Wilhelmina of deze 'brigade' wel de naam van Prinses Irene mocht dragen. De leden van deze club waren vaak jongens van een bedenkelijk allooi, doordat ze in een vrij ongeorganiseerde structuur opereerde. Echter, de leiding van de nieuw op te richten 'brigade' was blij met die mensen die ze konden krijgen. Uiteindelijk stemde de vorstin destijds toe en de Prinses Irene Brigade werd ook voorzien van een heus vaandel.

Na deze mooie en heldere inleiding gingen alle veteranen buiten op de foto en vervolgens werden ze opgedeeld in twee groepen. De ene groep ging mee naar de Maasoever voor een extra uitleg van de strategieën van de laatste dagen van de oorlog. De andere helft werd meegenomen naar het Historisch Museum voor een zeer interessante tentoonstelling over die tijd. Uiteraard werd na een kleine drie kwartier de groep gewisseld zodat iedereen aan bod kwam. De nog dienende militairen Dré en Richard wisten de veteranen nog te boeien met hun vol passie vertelde overleveringen. Tot slot was er voor iedereen nog een heerlijke 'blauwe hap'. Zo noemt men in het militair vakjargon de Indische rijsttafel die werd geserveerd.

Uiteraard is de tentoonstelling in het Historisch Museum in Hedel ook nog opengesteld voor het publiek. Informeer via de website naar de openingstijden van het museum: www.historischmuseumhedel.nl.

Meer berichten