Nel en Geert de Weert bij het bassin met helofytenfilter.
Nel en Geert de Weert bij het bassin met helofytenfilter.

Hoe gaan we met ons water om?

Stijgende zeespiegel, grondwater te laag, sproeiverbod, je hoort en leest erover. Water wordt wel het nieuwe goud genoemd, zo belangrijk is het. Het is van levensbelang. Hoe gaan we met ons water om? Wat betekent het dat je veel met water of juist met veel water te maken hebt? In komende serie artikelen zal dit thema aangestipt worden.

door Hanneke Roos

Rossum - De familie de Weert in Rossum is wereldwijd bekend om hun expertise en succesvolle veredeling van frambozenrassen. Geert en Nel zijn zich bijzonder bewust van de mogelijkheden en moeilijkheden die de waterhuishouding met zich mee brengt. Mede doordat zij niet alleen in Nederland, maar ook in Tanzania een kwekerij hebben.

Voor dit interview focussen zij zich op hun bedrijf in Rossum waar zij uitleggen dat zij het voordeel hebben dat ze zowel doormiddel van regenwater als ook door oppervlakte water hun planten kunnen bevochtigen. Geert legt uit dat er een wet is die bepaald dat regenwater van de kassen in een bassin opgevangen moet worden. "Dit is 'dood', stilstaand water, vandaar dat wij door een helofytenfilter het water laten circuleren." Het water gaat door moerasachtige slootjes met gevarieerde vegetatie. Door de beplanting en de stroming wordt het water voedzamer, zuiverder en beter voor de planten. "Er komt een nieuwe wet die bepaalt dat het drainwater, dat is water dat na watergeven uit de pot komt, opgevangen en opnieuw gebruikt wordt. Dit water kan ziektekiemen bevatten en is niet geschikt voor hergebruik voor de frambozen."

Nel knikt en vult aan: "Je kunt het wel gebruiken voor gewassen in de volle grond, zoals de bessen en de peren. Daarbij hebben we niet veel water dat op deze manier hergebruikt moet worden omdat we niet sproeien, maar door middel van irrigatie druppelen. Hierdoor geef je gericht water."

Geert vertelt verder over de kwaliteit van het water dat zij verbeteren door het terug te brengen naar zijn oorspronkelijke vorm. Dit doen zij door middel van een vitalisator. "Water volgt een lange weg en tijdens deze route worden de moleculen vervormd. Je moet het zien als H2O in zijn zuivere vorm en de twee O-moleculen komen op de verkeerde plek te zitten. Door de vitalisator komen ze weer op de juiste, oorspronkelijke plek. Hierdoor is het voor de mineralen makkelijker om door het water en daardoor ook door de planten opgenomen te worden en voor ons is het water aangenamer om te drinken. Mensen die ons bezoeken en niet weten dat wij deze vitalisator gebruiken, geven vaak aan dat ze het water zo lekker vinden."

Doordat ze de vitalisator gebruiken hebben de planten ook minder meststof nodig. "Zo werken tegenwoordig agrariërs, waterschappen en waterzuiveringsbedrijven steeds meer samen om beter en bewuster met water om te gaan. En als iedereen zich meer bewust wordt van dit kostbare vocht, hebben we hopelijk ook in een warmer wordend klimaat in de toekomst nog genoeg water voor mens, dier en beplanting."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden