Ries Pruijssen en Sandra Zittersteijn bij de fijnmazige trommels bij het innamepunt aan de afgedamde Maas.
Ries Pruijssen en Sandra Zittersteijn bij de fijnmazige trommels bij het innamepunt aan de afgedamde Maas. (Foto: Hanneke Roos)

Bewust van het belang van goed water

Water, wat doe je ermee? Stijgende zeespiegel, grondwater te laag, sproeiverbod, je hoort en leest erover. Water wordt wel het nieuwe goud genoemd, zo belangrijk is he. Het is van levensbelang! Hoe gaan we met water om? Wat betekent het dat je veel met water of juist met veel water te maken hebt? In het derde deel van deze serie wordt waterwinning en het belang van zuiver water besproken. 

Deel 3

door Hanneke Roos

Brakel - In het eerste artikel over water werd de samenwerking van agrariërs, waterschappen en waterzuiveringsbedrijven genoemd, vandaar dat dit artikel van deze serie gaat over Dunea. Deze leverancier van drinkwater, in het westelijk deel van Zuid-Holland, heeft een geschiedenis van ruim 140 jaar. Sandra Zittersteijn, persvoorlichtster van Dunea en Ries Pruijssen, beheerder bij het innamepunt aan de afgedamde Maas, zijn bevlogen vertellers over water. "Oorspronkelijk kwam het water van Dunea uit de duinen bij Scheveningen. Hier was in de loop der eeuwen een natuurlijk reservoir zoet water ontstaan, afkomstig van regenwater", vertelt Zittersteijn. "Zoet water houdt zout water op afstand en dit water zorgt ervoor dat het zeewater aan de ene kant en het brakwater aan andere kant blijft. In de loop der jaren groeide de bevolking en raakte het water sneller op dan dat het aangevuld werd door het regenwater. In eerste instantie haalde men daarna het water uit de Lek en vervoerde het via leidingen naar de duinen waar het langzaam doorsijpelde en gezuiverd werd. De Lek vervuilde en sinds 1976 halen wij het water uit de traag stromende, afgedamde Maas. Door deze traagheid bezinken veel afvalstoffen." Pruijssen knikt en vertelt verder over het zorgvuldige proces waarmee het water vanaf de bron bij de afgedamde Maas naar de huishoudens gaat. "Hier bij de sluis wordt de eerste zuivering doorgevoerd door middel van het toevoegen van zuurstof en ijzersulfaat. Dit laatste om het fosfaatgehalte in de rivier te verlagen. Daarna gaat het water via een systeem met fijnmazige trommels die de mosselen tegenhouden. Dit is om te voorkomen dat de leidingen dichtslibben en er chloor gebruikt moet worden om ze schoon te krijgen."

Vervolgens gaat het water via dikke buizen naar Wijk en Aalburg. "Daarna gaat het naar de duinen, waar het door middel van steeds fijnere zandbassins verder gezuiverd wordt." Zittersteijn vertelt verder over de complexiteit van het proces en over de noodzaak van een zuivere bron. "Daarom is het zo belangrijk dat de bewoners aan de rivieren, zich bewust zijn van het belang van goed water. Door samenwerking met agrariërs, onder andere in de Bommelerwaard, is er al veel bereikt. Gebruik en lozingen van giftige stoffen zijn terug gedrongen en efficiënter gebruik van water is toegenomen. Dit komt zowel de mens als de natuur ten goede." Terwijl Zittersteijn enthousiast op details ingaat, komt een groepje jonge fazanten voorbij, genietend van de rust en gedijend in de natuur bij het innamestation te Brakel.

Meer berichten