Weijenberg: "Elke week vliegt de les weer om en verheugen ze zich alweer op de volgende."
Weijenberg: "Elke week vliegt de les weer om en verheugen ze zich alweer op de volgende." (Foto: Valerie van Oord)

Denkkracht ontwikkelen tijdens filosofieles

Op De Walsprong volgen bovenbouwleerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong dit najaar tien filosofielessen. Tijdens deze lessen denkt de groep op een leuke en constructieve manier na over vragen die de leerlingen belangrijk vinden in het leven.

Zaltbommel - Er zijn veel vragen. Vragen waar geen traditionele vaststaande antwoorden op zijn. Tijdens deze lessen wordt dan ook niet gestreefd naar het juiste antwoord, want dat is er niet.

Elke les duurt anderhalf uur. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan verschillende thema's: waarheid en fantasie, ken je zelf, argumenteren en luisteren naar anderen, regels, orde, ethiek en omgaan met elkaar, natuur & cultuur, vrijheid & vrije wil, kunst, taal & betekenis, redeneren en basislogica.

Chris Puijker, filosoof, begeleidt de lessen op De Walsprong: "Het is leuk om de kinderen mee te nemen in de wereld van filosofie. Als mens wordt van ons verwacht afwegingen te maken tussen het algemene belang en het persoonlijke belang. Daar laat ik de kinderen kennis mee maken. In deze groep merk ik dat er een groot vermogen tot fantaseren aanwezig is. Dat maakt dat de leerlingen open staan voor verschillende zienswijzen."

De kinderen mogen hun eigen gedachten delen over concrete situaties. De verwondering wordt geprikkeld. Ook leren ze op een filosoferende manier uitzoeken wat ze denken, wat ze weten en wat ze moeten geloven.

Mara Weijenberg, leerkracht op OBS De Walsprong, is erg enthousiast: "Elke les ontstaat er al snel een open gesprek. De denkkracht van de leerlingen wordt ontwikkeld. Misschien houden de leerlingen later ook meer vast aan hun eigen originele denkbeelden. Als kinderen ouder worden, worden deze denkbeelden veelal bijgestuurd. Zelf nadenken is dan minder vanzelfsprekend. De kinderen zijn heel betrokken bij de les en voelen zich vrij om hun gedachten te delen met de groep. Elke week vliegt de les weer om en verheugen ze zich alweer op de volgende."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden