Deze zes jongeren willen laten zien dat de jaarwisseling ook anders kan, en maakten samen met de gemeente, dorpsraad en Oranjevereniging een mooi plan.
Deze zes jongeren willen laten zien dat de jaarwisseling ook anders kan, en maakten samen met de gemeente, dorpsraad en Oranjevereniging een mooi plan. (Foto: Marielle Pelle)

'Laten zien dat het anders kan'

Brakel werd afgelopen jaar in één adem genoemd met dorpen waar veel onrust was in oudjaarsnacht. Daar willen de jongeren uit het dorp, met elkaar, laten zien dat het anders kan.

door Marielle Pelle

Brakel - "Het moet weer een feest worden, waarbij de gemeenschap achteraf niet de rekening krijgt. Het tij moet keren!" zei toenmalige burgemeester Rehwinkel begin dit jaar. Er kwam overleg met politiek en dorpsraden hoe de koers verlegd kon worden. Dorpsraad Brakel besprak met enkele jongeren hoe het anders zou kunnen. Direct was duidelijk dat de jongeren hiervoor open stonden en met elkaar werd een plan gemaakt.

Initiatief uit de samenleving
"Dat waren mooie woorden", reageert de kersverse burgemeester Van Maaren op de uitspraken van zijn voorganger en zegt: "Iedereen verdient een goede jaarwisseling." Van Maaren geeft aan dat hij bijzonder blij is met het initiatief wat de jeugd van Brakel uitgewerkt heeft. "Mooi dat jongeren dit oppakken. Als zij met ideeën komen, willen wij ze ondersteunen. Dit is ook hoe ik erin sta; als er initiatieven uit de samenleving komen, willen wij ze stimuleren." Van Maaren is hier open in en zegt: "Ik gun hen een mooi feest waar eenieder welkom is en ik hoop dat iedereen straks goed terug kan kijken. Dit is een feest en omarmen we van harte. Ik ga ervan uit dat dit een mooie bijeenkomst wordt. En anders zal ik er Brakel op aanspreken. De Brakelnaars hebben daarin zelf verantwoordelijkheid, als er wel iets is moeten ze dit melden. Verwacht geen politiemacht, de inwoners van Brakel dragen zelf de verantwoording!" Zelf zal de burgemeester er ook bij zijn. "'s Middags hoop ik bij ze langs te komen, ik hoop avonds de kerkdienst in Brakel te bezoeken en ook 's nachts hoop ik even in Brakel te komen kijken. Om betrokken te zijn bij de jongeren, maar ook om aanspreekbaar te zijn voor de inwoners en mee deel uit te maken van hun gemeenschap. Want een samenleving is samen leven!"

Alle roem naar de jongeren
Dorpsraad Brakel voelde de verantwoording en ging in gesprek met jongeren, de Oranjevereniging werd erbij betrokken en het resultaat is een mooi programma, wat geheel bedacht en uitgewerkt is door een achttal jongeren. "Ik was gelijk enthousiast. Het is prachtig om in eigen dorp iets op poten te mogen zetten", aldus de 21-jarige Max Vervoorn. "Dit is een buitenkans", reageert de 19-jarige Joris van Wijlen, "mooi dat de gemeente ons hierin wil ondersteunen." De 21-jarige Fabian de Leeuw van Weenen zegt: "Je ziet dat het de afgelopen jaren niet top is gelopen. Je komt nu zelf ook op een leeftijd dat je ziet dat het anders kan. We krijgen nu een grote verantwoordelijkheid en daar willen we serieus mee omgaan." De 18-jarige Menno van Dalen zegt: "Het is een mooie kans die ze ons geven." Daar zijn ze het allemaal over eens en daarom willen ze er met elkaar de schouders onder zetten.

Jan van Beek en Geurt van Steenis gingen namens de dorpsraad in gesprek met de jongeren, luisterden naar hun frustraties, moedigden ze aan voor nieuwe plannen, sloegen een brug tussen de jongeren en de gemeente en bleven motiveren om een mooi plan neer te leggen. Ook de Oranjevereniging werd erbij betrokken, zodat het geen los plan werd, maar gewaarborgd in een vereniging. Vanuit de Oranjevereniging gaat alle roem naar de jongeren. "Dit initiatief willen we ondersteunen. Het is een bijzondere bijdrage voor ons dorp."

Programma
Fabian presenteert een mooi programma. In de middag carbid schieten en voor de jonge kinderen komt er een spelletjesbus. "Hier kunnen ze gamen en spelletjes doen. Maar we willen rekening houden met iedereen", vertelt de 18-jarige Jiel van Dalen. "'s Avonds gaat de muziek uit. Tijdens de kerkdiensten is het bij ons stil. We doen dit met elkaar en voor iedereen. Dus er is ook respect voor iedereen!"

De ogen van de jongeren beginnen te stralen als ze vertellen over de vuurwerkshow die er zal zijn om 00.30 uur. "Bewust pas om half 1", vertelt Fabian. "Om twaalf uur moet iedereen gewoon thuis kunnen zijn bij zijn familie, dit moesten wij ook altijd." De vuurwerkshow wordt gehouden op de dijk tegenover Huis Brakel. "Op de dijk is het veilig, iedereen kan het vanaf een veilige afstand vanaf de Wielaag zien", vertellen de jongeren.

Bij het organiseren kwam veel kijken, geven ze eerlijk toe. "De aanvraag van de vergunning, het regelen van de tent en muziek, veiligheid en het schrijven van een calamiteitenplan." De jongeren sommen heel veel werk op en vertellen dat er nergens een voorbeeld was, maar dat de overheidsinstanties wel heel veel gegevens vroegen. "En dan zien de gemeente en coördinator van de veiligheidsregio het plan en zeggen ze eerlijk dat ze nog maar zelden zo'n keurig en gedetailleerd plan hebben gezien!", aldus Richard Dijkhof, die er vanuit de oranjevereniging bij betrokken is. De jongeren stralen als Dijkhof dit vertelt en terecht.

Negatief in het nieuws
De jongeren vinden het vervelend dat de jeugd van Brakel afgelopen jaren elke keer negatief in het nieuws kwam. "Natuurlijk is het niet goed wat we gedaan hebben, maar er is nooit geweld gebruikt of spullen vernield. We gaan nu voor een Oud en Nieuw zonder gezeik! We kunnen niet alles voorkomen, maar we willen er wel voor gaan!", zegt Jiel van Dalen. "Een feestje is altijd leuk en ik heb geen zin meer in hoe het afgelopen jaren was", zegt de 18-jarige Mees Vervoorn. Zijn broer Max durft verder te kijken en zegt: "We willen dat de jeugd in eigen dorp iets heeft. Niet alleen met Oud en Nieuw, maar ook met Koningsdag. We zullen ons ook dan voor de Oranjevereniging inzetten. We willen laten zien dat het anders kan!"

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden