Folio uit het obituarium van het kapittel, met een inschrijving op 28 juni voor 'B’nard’ van Vueren fundator ‘t institutor'.
Folio uit het obituarium van het kapittel, met een inschrijving op 28 juni voor 'B’nard’ van Vueren fundator ‘t institutor'.

Middeleeuwse historie in enen en nullen

Dankzij de Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven heeft het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel het gehele middeleeuwse archief van het kapittel van de Sint Maartenskerk in Zaltbommel kunnen digitaliseren. Het archief is nu voor iedereen ter inzage op de website van het RAR. Ook zal het RAR een index op de website beschikbaar stellen op de 6.278 persoonsvermeldingen in het dodenboek van het kapittel over de periode 1303-1572.

Zaltbommel - Op 13 april 1303 bezegelden Bernardus van Vuren, kanunnik van de Dom in Utrecht, en Gerard van Nassau, thesaurier van de Utrechtse Dom de oprichtingsakte van het kapittel verbonden aan de Sint Maartenskerk te Zaltbommel. Ruim tweeëneenhalve eeuw later, kort na de overgang van de stad Zaltbommel naar de Reformatie in 1572, kwam er een einde aan de instelling. De bewaard gebleven archivalia van dit kapittel behoren tot de belangrijkste bronnen van het laat-middeleeuwse verleden van Zaltbommel en omgeving. Reden genoeg om eens stil te staan bij dit bijzondere middeleeuwse erfgoed.

Studiemiddag
Op vrijdag 29 november is er een bijeenkomst, een 'studiemiddag', over het kapittel van de Sint Maartenskerk in Zaltbommel in de Gasthuiskapel. Drie sprekers laten hun licht schijnen op het fenomeen 'kapittel', van algemeen naar bijzonder.

De middag is gratis te bezoeken, aanmelden kan via aanmelden@rarivierenland.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden