Omwonenden, projectleider en werkvoorbereiders Van Gelder en TenneT.
Omwonenden, projectleider en werkvoorbereiders Van Gelder en TenneT. (Foto: Nienke Wiering Fotografie)

Laatste hand ondergronds kabelsysteem

Op dit moment leggen TenneT en aannemer Van Gelder het laatste deel van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Tiel – Zaltbommel aan. TenneT neemt deze nieuwe verbinding in 2020 in gebruik. Met een van de grondeigenaren is de laatste sleuf weer vol met zand geschept. Hiermee rondden ze de grondwerkzaamheden symbolisch af.

Zaltbommel - Tussen Tiel en Zaltbommel legt TenneT een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding aan. Deze nieuwe verbinding levert vanaf volgend jaar extra capaciteit en verkleint daardoor de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Want het hoogspanningsstation Zaltbommel kan straks vanuit twee kanten met worden gevoed via een zogenoemde ringstructuur. Mocht er een storing optreden op een bepaalde plek, dan kan de stroom via de andere kant komen, wat de leveringszekerheid vergroot. Iets wat nu nog niet het geval is.

In 2016 zijn de eerste voorbereidingen begonnen en begin dit jaar startten de fysieke werkzaamheden. Dat betekent graven van sleuven, uitvoeren van ondergrondse boringen en het trekken van kabels. Het werken tussen de rivieren de Waal en de Maas was een unieke ervaring voor TenneT en de aannemer. Bouwleider André Schutte van TenneT: "De aanwezigheid van kruisingen, waterkeringen en sluizen maakte de aanleg van dit tracé bijzonder. Het is echt van een heel andere orde dan een ondergrondse kabel aanleggen in agrarisch gebied. Dat is meestal recht toe recht aan. Daarvan was hier geen sprake. Eén van de hoogtepunten was de lange boring onder de Sint Andriessluis. Verder kwamen we archeologische vondsten tegen. Bijvoorbeeld richting Heerewaarden, daar ontdekten we een oude fundatie van een watermolen."

Opmerkelijk is de kwaliteit van de fundering op het hoogspanningsstation Zaltbommel. Toen in 1972 het station werd gebouwd, is al rekening gehouden met uitbreiding in de toekomst. Daarom werd de fundering voor de uitbreiding toen meteen aangelegd. Deze bleek dus van zo'n goede kwaliteit, dat die nu daadwerkelijk is gebruikt.

Gijs Middelweerd, omgevingsmanager van aannemer Van Gelder: "Met omwonenden zijn we regelmatig in gesprek. Iedereen begrijpt het nut en noodzaak van de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel. We proberen in goed overleg en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving ons werk te doen. Het is mooi om te zien dat de eerste open ontgravingen van het traject al weer begroeid zijn met gras. Eigenlijk kun je daar al niet meer zien dat er werkzaamheden waren. De komende weken ronden we de laatste werkzaamheden af. Dan kunnen we in het eerste kwartaal van volgend jaar testen en de kabel in gebruik nemen."

De totale lengte van het tracé is 20,5 kilometer. Zo'n 40 procent van het tracé is met gestuurde boringen gerealiseerd. De totale kosten bedragen ongeveer 15,6 miljoen.

Meer informatie vind je op www.tennet.eu/zaltbommel.

Meer berichten