'Niks in d'n braand, feest opt laand'. En zo was het ook. De brandweer heeft niet hoeven uitrukken in eigen dorp.
'Niks in d'n braand, feest opt laand'. En zo was het ook. De brandweer heeft niet hoeven uitrukken in eigen dorp.

Feest opt laand!

Oudjaarsnacht stonden de schijnwerpers op Brakel gericht. Een dorp wat afgelopen jaren in het nieuws kwam om de vele brandjes die er plaatsvonden. Nu had een achttal jongeren het initiatief genomen voor een nieuwjaarsfeest. 'Omdat het anders kan', zoals ze zelf zeiden. Ze werden door veel media op de voet gevolgd, maar de jongeren hebben laten zien dat ze dit in Brakel echt anders kunnen.

door Marielle Pelle

Brakel - Bij de ingang van evenemententerrein De Wiellaag in Brakel, staat een bord wat meteen de aandacht pakt: 'Niks in d'n braand, feest opt laand!' staat er te lezen. Acht Brakelse jongeren namen enkele maanden geleden het initiatief om een dorpsfeest te organiseren, waar eenieder welkom is. Ze wilden hiermee bereiken dat er voor de jeugd iets te doen was in het dorp, waardoor brandstichting en vernieling uitbleef.

Oudjaarsmiddag zit de sfeer er al goed in. Veel inwoners hadden de weg naar de tent gevonden. Sommigen uit nieuwsgierigheid, de meesten om samen met dorpsbewoners een borrel te drinken en te kijken bij het carbidschieten, maar vooral om de jongeren te laten zien dat ze hun inzet enorm waarderen. Terwijl de carbidschieters flinke klappers laten horen, is er ontmoeting, een koud pilsje en lekkere warme snacks. Fabian de Leeuw van Weenen, één van de organisatoren, zegt: "Er is een leuke aanloop, het is gezellig." Zijn ogen stralen. "Het is eigenlijk zoals we gehoopt hadden!" Hij vertelt dat de burgemeester vanmiddag ook op bezoek is geweest. Deze betrokkenheid vanuit de gemeente, doet de jongeren goed. Ook de ogen van Menno van Dalen stralen. Vanmiddag staat hij achter de tap. Als ik hem een compliment geef over de organisatie, zegt hij: "Het is top, hè!" Midden op het veld staat Max Vervoorn. Hij heeft alles onder controle. Hij kijkt nauwlettend over het veld en zegt: "De eerste indruk is goed. De opkomst is goed, alle leeftijden zijn aanwezig, de sfeer is goed!" Hij kijkt me aan en zegt: "Alleen de mist is jammer. We hopen zo dat vanavond de vuurwerkshow door kan gaan." De mist is ook het gespreksonderwerp bij veel bezoekers. Hier en daar wordt ook gesproken over de stookauto die vannacht door de politie werd opgepakt in Brakel. "Kansloos", is de mening. "Moet dit nog als je 35+ bent, neem een voorbeeld aan de jongeren hier."

Terwijl Max trots over het veld kijkt, en vertelt over de hulp van vrijwilligers, vertelt hij ook eerlijk dat het heel veel werk was. Maar nu zijn ze trots op wat er staat. "Vele handen maken licht werk", zegt hij. Dit beaamt Jan van Beek. Als voorzitter van de dorpsraad was hij erbij betrokken. "Het is fantastisch mooi hoe ze dit met een paar man hebben opgepakt en voor elkaar hebben gekregen. Ze hebben veel mensen om zich heen weten te krijgen. Dit is geweldig!" Aan de rand van het veld liggen de carbidbussen om af en toe ontstoken te worden. "Een mooie traditie voor boefjes. Hier worden we allemaal weer even kind", zegt Martijn Struijk. Al vele jaren schieten ze met hun vriendengroep carbid op oudejaarsdag. Vandaag komt het allemaal samen op één terrein in Brakel.

Aan de rand van het veld staat de jongerenbus van Spel&. Jongerenwerker Cris de Groot is de hele middag aanwezig. Jongeren en kinderen zijn in de bus welkom voor een spelletje of praatje. "We hebben veel kinderen en jongeren ontmoet. Ook veel nieuwe contacten. Dit is waardevol voor ons," vertelt de Groot. "Dit is positief. Het is leuk dat ze iets kunnen doen. Er is carbid schieten, eten en drinken en ouders maken vanmiddag ook van de gelegenheid gebruik om eens bij ons binnen te stappen." Hij glimlacht en zegt: "Zelfs de bordspellen zijn vanmiddag favoriet!" De Groot was als jongerenwerker betrokken bij de opzet van dit jongereninitiatief. "Dit is zo knap. De jongeren hebben alles zelf gedaan. En ze hebben zich aan alle regels gehouden. Als ik bij de overleggen aanwezig was, dacht ik weleens: Nu gooien ze de handdoek in de ring. Want ze moesten zich aan zoveel regels houden en zoveel zelf uitzoeken, waar geen format voor was. Maar ze bleven volhouden, een dikke pluim!"

Tegen 18.00 uur stroomt het feestterrein leeg. De muziek gaat uit en even is het stil in het dorp. In de kerken is er een samenkomst om vanuit Het Woord terug te kijken en te danken voor het jaar. Naast vele dorpsbewoners is ook burgemeester Van Maaren hierbij aanwezig. Terwijl het in het dorp rustig is, wordt er in de kerken voor de jongeren en komende nacht gebeden.

Als het nieuwe jaar net is begonnen, stroomt de dijk in Brakel vol. Honderden inwoners van Brakel willen getuigen zijn van de eerste vuurwerkshow die plaats vindt voor Huis Brakel. Onder aan de dijk staan Fabian de Leeuw van Weenen en Sven Kanselaar. Vele dorpsbewoners schudden ze de hand en de beste wensen worden gedeeld. Wat zijn de jongens opgelucht. De mist is opgetrokken, de vuurwerkshow gaat door! Inmiddels is de dijk dicht bevolkt en terwijl het prachtige vuurwerk wordt ontstoken, wordt er genoten. Het publiek reageert met applaus. Na afloop lopen de jongeren naar de tent, waar het feest wacht. De ouderen lopen pratend terug naar het dorp en vinden het allemaal heel bijzonder hoe de jongeren dit hebben opgepakt.

Er volgt een mooi feest tot in de vroege ochtend. De brandweer van Brakel laat de volgende ochtend weten dat ze niet één keer in eigen dorp hebben hoeven uit te rukken. Geurt van Steenis, lid van de dorpsraad, vertelt dat hij 's nachts meerdere malen door het dorp is gelopen en bij de jongeren is wezen kijken. "Het was super geslaagd. Er is niets gebeurd. Hier hebben ze het voor gedaan!" Dit beaamt ook Richard Dijkhof, die vanuit de oranjevereniging betrokken was. "De jongeren zijn met zoveel enthousiasme aan het werk gegaan. Ze hebben de lat hoog gelegd, maar ze hebben het waar gemaakt!" Van Steenis: "We zijn als dorp allemaal enorm trots op ze!"

Meer berichten