De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst.
De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst.

Weer minder muskusratten gevangen

Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Afgelopen jaar werden er in ons land 3.192 minder gevangen dan in 2018. Dat is een daling van zes procent. Het is een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie onder controle te krijgen.

Regio - De waterschappen vangen minder muskusratten, omdat er steeds minder zijn. Waar twee jaar geleden nog 53.511 muskusratten werden gevangen, zijn dat er in 2019 nog maar 50.319. Het aantal gevangen muskusratten laat al jaren een dalende lijn zien. Dit is een gevolg van grote inspanningen en een actieve vangststrategie van de waterschappen.

Ook bij Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat werkt in vier waterschappen langs de grote rivieren tussen grens en zee, zet de daling door. In dit gebied werden vorig jaar 9.711 muskusratten gevangen, tegenover 10.317 in 2018. De organisatie zet vooral in op gebieden waar de meeste muskusratten zitten. Dat was afgelopen jaar in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Een duidelijke daling liet zich zien in de werkgebieden van de waterschappen Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rijn en IJssel.

Gevaarlijk

Muskusratten zijn knaagdieren van zo'n anderhalve kilo. Van oudsher horen ze niet in Nederland thuis. Het dier heeft bij ons geen natuurlijke vijanden. Muskusratten, maar ook beverratten, zijn schadelijk voor onze dijken en de biodiversiteit. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken en ze verstoren natuurlijke leefgebieden. De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst. Zonder hun inzet zou de populatie snel toenemen.

Dit jaar worden er nieuwe (vang-)technieken uitgetest. Zo worden met slimme vallen, die uit­gerust zijn met beeldherkenning, alleen muskus- en beverratten gevangen. Dit voorkomt bijvangst van an­dere dieren. Met environmental DNA-technieken (eDNA) wordt bepaald of er muskusratten of beverratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden