Jack van Dongen heeft het eerste kievitsei van 2020 gevonden in Bruchem.
Jack van Dongen heeft het eerste kievitsei van 2020 gevonden in Bruchem.

Eerste kievitsei gevonden in Bruchem!

In Bruchem is maandag het eerste kievitsei van 2020 gevonden door Jack van Dongen. Deze vondst is om 11.30 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Stichting Landschapsbeheer Gelderland is vastgesteld dat het een vers ei is. Het ei (uit een nest met twee eieren) is gevonden op een maislandperceel.

Bruchem - Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2020 begonnen. De start van het weidevogelseizoen is vroeger dan ooit. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te beginnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk om rekening met de nesten te houden tijdens werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Op de website www.boerenlandvogelsnederland.nl staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen vijf jaar. Ook de bevindingen uit 2020 krijgen een plek op de website.

Vondsten afgelopen 10 jaar
2019 28 februari, Fryske Marren; 2018 14 maart, Giessenlanden; 2017 9 maart, Ronde Venen; 2016 9 maart, St. Oedenrode; 2015 8 maart, Schelluinen; 2014 5 maart, Delwijnen; 2013 21 maart, Binnenveld Ede; 2012 10 maart, Oudehaske; 2011 6 maart, Maasland; 2010 16 maart, Bunschoten; 2009 8 maart, Eemnes.

Vrijwilligers (en boeren) dragen bij aan herstel van biodiversiteit
Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.

Weidevogelbeheer en Deltaplan herstel biodiversiteit
Weidevogelbeheer is een kwestie van lange adem, stapje voor stapje naar het beoogde doel. Op steeds meer plekken wordt duidelijk welke maatregelen effectief en haalbaar zijn. Natuurlijk kan het op veel plekken nog beter en moet met name de omvang van gebieden met effectief beheer nog verder omhoog. Het is echter buiten twijfel dat de inzet van vrijwilligers en boeren om weidevogels een goed broedsucces te bezorgen, een relevante bijdrage levert aan de doelen van het Deltaplan herstel biodiversiteit. In ons Impact onderzoek van 2019 zijn de uitkomsten van deze samenwerking belicht. We hebben namelijk het afgelopen jaar 36.439* nesten van grutto, kievit, scholekster, tureluur en wulp beschermd. Dit draagt bij aan het broedsucces van circa 11 - 17% van de landelijke populatie van deze boerenlandvogels. (*exclusief Friesland)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden