In het najaar vinden er werkzaamheden plaats om de oeverzwaluwen een nieuwe broedplaats te geven.
In het najaar vinden er werkzaamheden plaats om de oeverzwaluwen een nieuwe broedplaats te geven.

Nieuwe wand voor oeverzwaluwen

Begin voorjaar 2020 is in de Gamerensche waard een steile zand/klei-wand weggehaald en bekleed met basalt om steeds verdergaande afkalving tot stilstand te brengen. Helaas is daarmee een unieke nestplaats voor vele oeverzwaluwen verloren gegaan. 

Gameren - De eerste tellingen van deze vogels op die plek stammen al uit 1981. Verschillende oplettende wandelaars hebben Natuurwacht Bommelerwaard bericht over het verdwijnen van de wand. Men vond het bizar dat in deze tijd een stuk prachtige natuur ‘zomaar’ opgeofferd is. De Natuurwacht heeft hierover contact gezocht met Rijkswaterstaat en gehoor gevonden. Waar het mis gegaan is, is niet geheel duidelijk, maar dit had ook voor Rijkswaterstaat nooit zo mogen gebeuren.

Dit najaar worden er, in samenspraak met de Natuurwacht, herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarmee de oeverzwaluwen een nieuwe steile wand als broedplaats krijgen. Gelukkig zijn oeverzwaluwen gewend aan een dynamische omgeving, zodat de kans dat een nieuwe wand in gebruik genomen zal worden, aanzienlijk is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden