De cliëntenraad bestaat onder meer uit voorzitter Mieke Boas, Frans Baijense (foto), Laura van der Linden (foto), Ad den Tek, Tessa Schippers, Hanneke Vos, Marieke Vermeulen en Riek van Zanten.
De cliëntenraad bestaat onder meer uit voorzitter Mieke Boas, Frans Baijense (foto), Laura van der Linden (foto), Ad den Tek, Tessa Schippers, Hanneke Vos, Marieke Vermeulen en Riek van Zanten.

Waar loop je tegenaan met hulpvraag?

Als je een hulpvraag hebt, is het dan duidelijk waar je moet aankloppen? En krijg je daar dan de ondersteuning die je wenst? De Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard is nieuw leven ingeblazen en praat mee over het sociale beleid in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. De acht leden doen dat op basis van hun eigen ervaring, maar horen ook graag die van andere inwoners.

door Loeki Bruinink

Bommelerwaard - Iedere gemeente dient wettelijk een cliëntenraad te hebben: een raad die de belangen behartigt van inwoners die op sociaal gebied afhankelijk zijn van de gemeente. De raad van Zaltbommel en Maasdriel leidde de afgelopen jaren een nogal teruggetrokken bestaan. Daarin is verandering gekomen. Dankzij actief lobbywerk is de groep nu acht man en vrouw groot, samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden: zij hebben als cliënt (of diens vertegenwoordiger) bijvoorbeeld te maken met jeugdzorg, schuldsanering, mantelzorg of bijstand.

De man-vrouwverhouding binnen de cliëntenraad is in evenwicht. Hetzelfde geldt voor de leeftijd-spreiding: de jongste is een twintiger, de oudste is zeventiger. Belangrijker nog is dat de leden gemotiveerd zijn om gezamenlijk het sociale domein doorzichtig te maken voor alle hulpvragers en andere betrokkenen.

Ambtenaren maken met de beste bedoeling beleid voor het sociale domein. Ze spannen zich in om de dienstverlening rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd helder vorm te geven. Maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Wat op papier logisch lijkt, kan in het dagelijks leven voor vraagtekens zorgen. Om die vraagtekens weg te nemen geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidsmakers. Als belanghebbenden weten de leden als geen ander waar je tegenaan loopt met een hulpvraag.

Maar ze willen ook van andere hulpvragers horen waar verbeterpunten liggen. Wat gaat nog niet goed? Wat is onduidelijk? Daarom is het van belang dat de cliëntenraad signalen uit de praktijk krijgt. De leden gaan graag in gesprek met inwoners uit de Bommelerwaard. Ervaringen, vragen en ideeën zijn heel welkom. Overigens is het niet zo dat de raad individuele klachten behandelt. Wel bundelt ze de ervaringen tot een helder advies naar de gemeenten, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Zo gaf ze onlangs nog ongevraagd advies over de startnotitie Welzijnsbeleid. Want wie snapt dat nog? En ze reageerde op de adviesvraag van de gemeenten over de aanpak van mensen met verward gedrag.

De cliëntenraadsleden komen minimaal zes keer per jaar bijeen om actuele onderwerpen te bespreken. Daarnaast zoomen ze in op een bepaald thema. Nu is dat de mantelzorg. Waar hebben mantelzorgers nou echt behoefte aan? Dat horen ze graag van direct betrokkenen. Want van ervaringen kun je leren en daarop kan het beleid worden aangepast. In het belang van iedereen.

Infoclientenraadsociaaldomein@gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden