Crobsche Waard

  Column

Column door Johan Cahuzak

Schuin tegenover Zaltbommel ligt de Crobsche Waard. Een natuurgebiedje in de uiterwaard en dus onder grote druk, want ook daar wordt de dijk de komende jaren stevig aangepakt. Ter geruststelling: er verdwijnen geen huizen en als er bomen sneuvelen, worden ze elders vervangen. Een compliment voor Rijkswaterstaat! Verder wordt er voorzien in mooie uitkijkplekjes langs de rivier, ook al zo leuk. Over de Crobsche Waard is eveneens nagedacht. Ik wil graag melden dat als het over natuurgebieden gaat, ik me tot de serieuze ervaringsdeskundigen reken.

Rijkswaterstaat komt voor wat betreft dit gebiedje tot het volgende. Er wordt voorzien in wandelpaden, maar het door Haaften zo gewenste natuurzwembad komt er niet. En wel vanwege het feit dat zo’n zwembad de natuur verstoord.

Dat is gelul. Natuurlijk, zwemmende mensen brengen gedruis. Maar ze zitten bij elkaar, niemand die verder dan honderd meter afdwaalt, zo zijn wij. Bovendien zijn die activiteiten er niet in de periode van half september tot begin mei. En daar valt nou net de broedperiode onder. Handig, zou ik zeggen.

Wandelpaden brengen mensen veel verder het gebied in. En wandelpaden aanleggen, betekent onherroepelijk honden. Het hele jaar door. En honden stormen overal doorheen.

Ik refereer aan een eerdere verontwaardiging mijnerzijds toen een moeder met kinderwagen haar loslopende, ongecontroleerde Bello een moedereend met jonkies zag opjagen. Ik wees haar op dat feit en ze zei slechts: “Goh. Jammer.”

Ik zou in de Crobsche Waard wel laten zwemmen en nadrukkelijk afzien van die wandelpaden. Als je over natuur praat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden