Friezen

  Column

Column door Johan Cahuzak

Ik hou van Fryslân, ik probeer me zelfs de taal eigen te maken, maar ik vraag me af of die Friezen nou helemaal gek geworden zijn. Beetje onze Jip en Janneke weghalen om aan hun eigen gerief te komen! “Wij zien Nederland in rap tempo veranderen.” Nu Fryslân nog.

Natuurlijk is het waar dat Annie Schmidt een traditioneel beeld schetst van verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Daar kijken we over het algemeen heden ten dage gelukkig anders naar. Klaarblijkelijk niet in Oldeberkoop.

Toen ik destijds de verhalen aan mijn kinderen voorlas, verving ik al lezend de gewraakte passages door teksten die mij beter aanstonden. Dat was ik gewend, want dat deed ik met de bijbelverhalen ook al. En nu ik voorlees aan mijn kleinkinderen doe ik precies hetzelfde en dat is nog steeds geen probleem. Sterker, het scherpt mijn geest en dat kan nooit kwaad.

En even nog tegen die Friezen: zoek het dichterbij. Jullie verhaal van Grutte Pier is ook al onzin. Recentelijk bleek in een documentaire op jullie eigen omroep dat de man niets toegevoegd heeft aan jullie cultuur. Integendeel, het was feitelijk een zielige figuur die, op wraak belust, mocht toekijken hoe grote jongens de knikkers verdeelden. Net jullie, als je niet uitkijkt. Laat zijn markante monument in Kimswerd echter vooral staan. Maar vertel het echte verhaal, verzin vooral grappige (!) nieuwjaarsacties en denk nadrukkelijk eens na over de veranderingen in het leven, je eigen historie en je eigen ontwikkeling.

Tenslotte: Wij zorgen zelf wel voor onze standbeelden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden