Logo detorenbommelerwaard.nl


Abee

  Column

Column door Johan Cahuzak

Wellicht keek je op toen je de kop van deze column zag. Het is de achternaam van de nieuwe gemeentesecretaris van Zaltbommel, Wouter Abee heet hij. En de man staat voor een onmogelijke taak. Eerst maar eens zien wat zo iemand overdag doet.

Hij is eigenlijk de ondersteuner van het college van B. en W. Die kunnen het blijkbaar al jaren niet zelf af en huren, ongetwijfeld tegen een vorstelijk salaris, dan zo’n man of vrouw in en belasten hem of haar met allerlei klusjes. 

Het is niet echt moeilijk om gemeentesecretaris van Zaltbommel te zijn. Dat hebben er al veel mensen voor hem gedaan. Maar het gaat over de woorden die over hem gesproken zijn.

Ik citeer, ietwat vrijelijk, wethouder Zondag: “Hij zoekt de verbinding met de ambtenaren, het bestuur en de samenleving.” En dan burgemeester Van Maaren: “Wij zijn blij met hem. Hij is goed thuis in de complexe vraagstukken. Hij is gericht op samenwerking en hij ziet kansen.” Het zal maar over je gezegd worden, dat red je nooit.

Terzijde, die burgemeester neem ik niet serieus meer nadat hij liet optekenen in de regionale pers: “Zaltbommel is niets zonder de Sint-Maarten, dat is net als ik zonder mijn vrouw.” Ik ben blij dat ik zijn vrouw niet ben. Sterker, als ik dat wel was, kwam hij er bij mij niet meer in.

Allemaal vrome woorden, je hebt er dus niets aan. Maar ik wens meneer Abee alle succes. Ik weet niet of hij een partner heeft.

Meer berichten