Kansen!

  Column

Laatst zat ik bij een studiemiddag weer eens gezellig te netwerken toen er opeens een opmerking gemaakt werd over ruilverkaveling. Mijn oren klonken! Want als er ergens het landschap mee verkracht is in onze contreien dan is het wel met de diverse ruilverkavelingen, met name als ze voor 1980 zijn uitgevoerd. En dat is zowel het geval bij de Bommelerwaard, de Alblasserwaard, de Tielerwaard als de West-Betuwe. Kortom, mijn hele wereld. Overal groen tapijt, overal strakke wegen, overal diepe, rechte sloten, overal productie en nergens emotie. Volgevreten regenten met sigaren, borrels, dikke netwerken, glimmende broeken en verdoezelend taalgebruik hebben Gods goede natuur verkwanseld. Echter, dat moet ik toegeven, het levert economisch gezien wel wat op maar we hebben die oorlog verloren. Niet voorgoed. Want hetzelfde verhaal geldt bij de dijkverbeteringen. Eerst kaalslag, later zowaar visie.

En laat ik nu gehoord hebben dat er wellicht in onze regio en de aanpalende gebieden een nieuwe ruilverkaveling komt! Dat biedt kansen. We moeten eerst zorgen dat die oude regenten opgeknoopt worden en dan met een fris stel mensen plannen maken, gewaagde plannen. En dan de belangen van boeren vanzelfsprekend goed in de gaten houden maar er is meer. Veel meer. Wie nu wakker is, gaat niet meer slapen en meldt zich. Ik zorg voor touw. Soepel touw.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden